21.Leden Mezinárodní den objímání / January 21 International Day of HuggingHello everyone

National Hugging Day is an annual event dedicated to hugging. It was created by Kevin Zaborney and occurs annually on January 21st. The day was first celebrated on January 21, 1986 in Clio, Michigan, USA.The holiday is also observed in many other countries.The idea of National Hug Day is to encourage everyone to hug family and friends more often. Zaborney cautions to ask first if one is unsure of the response.

Zdravím kolemjdoucí 

Mezinárodní den objímání je každoroční událost věnovaná objímání.  Vytvořil jej Kevin Zaborney  a vyskytuje se každoročně 21. ledna.  Den byl poprvé slaven 21. ledna 1986 v Clio, Michigan, USA.  Svátek je také pozorován v mnoha jiných zemích. Myšlenka Mezinárodního dne obejmutí  je povzbudit každého, aby objal rodinu a přátele co nejčastěji. Zaborney varuje, aby jste se nejprve zeptali, jestli si nejste jistí odpovědí.

Source:Wikipedia 

My primary language is Czech. I used Google translator for English

I came across this interesting international day recently.  Whether I find it as an interesting idea in this busy world.  For a moment, stop and delight your loved ones with this simple yet significant gesture. 

The hug can be a manifestation of love, support.  We can embrace a person who mourns or who is happy.

So remember this day about your loved ones and maybe not just them.  Thank you! 

..............................

Narazil jsem nedávno na tento zajímavý mezinárodní den. Zda se mi to jako zajímavá myšlenka v tomto uspěchaném světě. Na chvílí se zastavit a potěšit třebas své nejbližší tímto jednoduchým přesto významným gestem.

Obejmutí může být projevem lásky, podpory. Obejmout můžeme osobu která truchlí, nebo která má radost.

Vzpomeňte tedy v tento den na své blízké a možná nejen na ně. 

Děkuji

Photo:Pixabay 


Comments 18


According to the Bible, How does the kingdom of heaven suffer violence as it is written in the Bible? (Part 1 of 4)

(Sorry for sending this comment. We are not looking for our self profit, our intentions is to preach the words of God in any means possible.)Comment what you understand of our Youtube Video to receive our full votes. We have 30,000 #SteemPower. It's our little way to Thank you, our beloved friend.

Check our Discord Chat
Join our Official Community: https://beta.steemit.com/trending/hive-182074

19.01.2020 16:07
1

Nic proti strojovému překladu. Taky ho používám. Z češtiny do angličtiny. Ale pak ho ještě projedu a největší ptákoviny opravím ručně. Tvůj překlad by také zasloužil jazykovou korekturu...
Taky nic proti objímání.
!trdo

19.01.2020 16:29
0

Congratulations @krakonos, you successfuly trended the post shared by @zirky!
@zirky will receive 0.27945000 TRDO & @krakonos will get 0.18630000 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

19.01.2020 16:29
0

Zdravím. Jenže já jsem skoro úplně English negramotný, tak s tou kontrolou je to problém. A Češtin taky úplně můj kobyla :-)
Syn ale už začal chodit do školy, tak si to v brzku oživím...

19.01.2020 16:42
0

Já mám syna devítiletého.

19.01.2020 18:54
0

!trdo

19.01.2020 17:27
0

Congratulations @bucipuci, you successfuly trended the post shared by @zirky!
@zirky will receive 0.15925613 TRDO & @bucipuci will get 0.10617075 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

19.01.2020 17:27
0

Takový den je fajn.

!BEER
!trdovoter
!COFFEEA
!shop

19.01.2020 21:24
0

Congratulations @jjprac, you successfuly trended the post shared by @zirky!
@zirky will receive 0.79473150 TRDO & @jjprac will get 0.52982100 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

19.01.2020 21:24
0

Tak doufám že se někdo zapojí

20.01.2020 10:25
0

Určitě ;-)

!shop

20.01.2020 10:47
0
Hi~ zirky! @jjprac has gifted you 1 SHOP! ![]() Currently you have: 4 SHOP

View or Exchange SHOP Please go to steem-engine.com.

Are you bored? Play Rock,Paper,Scissors game with me!
20.01.2020 10:47
0

Congratulations @jjprac, 2.51% upvote has been shared with your successful call on the post that shared by @zirky!


Support b>@trendotoken projects by delegating : 100SP , 200SP , 500SP , 1000SP , 2000SP

19.01.2020 21:24
0
Hi~ zirky! @jjprac has gifted you 1 SHOP! ![]() Currently you have: 3 SHOP

View or Exchange SHOP Please go to steem-engine.com.

Are you bored? Play Rock,Paper,Scissors game with me!
19.01.2020 21:24
0

View or trade BEER.


Hey @zirky, here is a little bit of BEER from @jjprac for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking.

19.01.2020 21:24
0

coffeea Lucky you @zirky here is your COFFEEA, view all your tokens at steem-engine.com Vote for c0ff33a as Witness

21.01.2020 14:22
0

Congratulations @zirky, your post successfully recieved 1.23343763 TRDO from below listed TRENDO callers:

@krakonos earned : 0.1863 TRDO curation
@bucipuci earned : 0.10617075 TRDO curation
@jjprac earned : 0.529821 TRDO curation


To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

22.01.2020 16:18
0