လြင္​့


ေမွာင္ရီပ်ဳိးေတာ့
အတိတ္ဆိုးေတြက ႏိူးထလာတယ္
အက်င့္ဆိုးေတြထဲက တိုးမထြက္ႏိုင္တဲ့
စိတ္ကူးသက္သက္ေတြ ငါ့မွာရွိတယ္
ဂ်စ္ပစီေတြရဲ႕ကဗ်ာဟာ အိပ္ယာေဘးမွာ
ဘယ္ေတာ့မွမခိုနားဖူး
ငါ့ရဲ႕နာမ္စားေလးေရ ဘယ္အရာကမွ
ဘဝကိုခမ္းနားေစတယ္ထင္သလဲ
တဲအိုေလးထဲကတိုးထြက္ နွစ္ခ်ဳိ႕ေနတဲ့
ေသရည္တစ္ခြက္အတြက္ ရင္ဘတ္ကိုလဲေပးဆပ္ခဲ့ျပီ...


Comments 1