က်မက ပထဝီကပါေမာင္😁😘


က်မက ပထဝီကပါေမာင္😁😘

ပထဝီဝင္ေမဂ်ာမို့ ေမဂ်ာနိမ့္တယ္ အရမ္းလြယ္တယ္ထင္ေနလားေမာင္😪😏

စစ္တိုက္ရင္လဲ ပထဝီေျမပုံကိုမျကည့္ပဲ
တိုက္မရပါဘူး ေမာင္

BSCနဲ႔BAနဲ႔ကိုေရာၿပီးသင္ရတဲ႔ေမဂ်ာပါေမာင္😴

၈တန္းထိပထဝီသင္ခဲ႔ဘူးေပမဲ႔ uni မွာသင္ရတဲ႕စာေတြအရမ္းခက္တယ္ေမာင္😓

ပထဝီဝင္ေမဂ်ာမို့ တြက္စာမပါဘူးထင္ေနလားေမာင္😒

Scaleေပါင္းစံုတိုင္းပီး တြက္ရတဲ႕ေမဂ်ာပါေမာင္😭

က်က္စာေတြ က်က္ရင္လဲ အသံထြက္ အဆန္းျကီးေတြပါတယ္ေမာင္😷

က်က္စာေတြဘယ္ေလာက္ရွည္လဲဆိုတာ သင္ရတဲ႔သူေတြပဲသိပါဒယ္ေမာင္😏

ေျမပံုေပါင္းစံုလဲဆြဲရတဲ႔ေမဂ်ာပါေမာင္ 😴

ကမာၻျကီးနဲ႔မိုးေလဝသအေျကာင္းေတြကိုဆက္စပ္ျပီးသင္ေနရတဲ႔ေမဂ်ာမို့ဗဟုသုတလဲရပါတယ္​ေ​မာင္😍

ဘယ္သူေတြဘာေျပာေျပာ ပထဝီဝင္ေမဂ်ာက ေက်ာင္းသူတစ္ေယာက္ျဖစ္ရတာဂုဏ္ယူတယ္ေမာင္ 😁


Comments 0