ESKE OU KONNIN SA STEEM-ENGINE YÉ?


155z1qjfar.jpg

Mesye leve kanpé paske system steem-engine nan se bon bagay.
Se yon system ki pran sou steem epi li baw possibilite pou kreye epi ou ka fè exchange ak anpil lòt token
Ou ka stake token epi ou ka achté token
Aller sou
Steem-engine.com epi antre sou sit la ak steem kont paw epi ou va fè yon decouvèt.
Valè yo changé tout tan
Sa ki fè bagay yo pi bon se posibilite ou genyien pou ou gagner token tankou #sportstalk ak #palnet ak #actnearn et anpil lòt ankò.
System lan ap update chak jou li vini pi interesan
Allé bay steem-engine yon visit
Si ou actif sou steem

palnet ap lagé yon airdrop

So ou pa blacklist wap jwenn
Gason pa kanpé
@zeugen


Comments 1


Thanks for using eSteem!
Your post has been voted as a part of eSteem encouragement program. Keep up the good work! Install Android, iOS Mobile app or Windows, Mac, Linux Surfer app, if you haven't already!
Learn more: https://esteem.app
Join our discord: https://discord.gg/8eHupPq

04.07.2019 15:44
0