Winter photos with a bluish tinge


En Ua
Usually snow is white. This is when he is new, the one that just fell out. Snow, which has long been lying and started to melt, has a dirty gray color. However, sometimes the snow has a blue tint, that is, it still remains white, but with a blue glow. This is usually on a bright sunny day in heavy frost, apparently due to the fact that sunlight refracts in the ice crystals that make up the snowflakes, and thus turns white to blue. No wonder they use blue paint to convey snow on white paper. Зазвичай сніг білого кольору. Це коли він новий, той, який щойно випав. Сніг, який довго лежав і почав танути, має брудно-сірий колір. Проте інколи сніг має блакитний відтінок, тобто він все одно залишається білим, проте з синюватим блиском. Це зазвичай буває у яскравий сонячний день у сильний мороз, мабуть це пов'язано із тим, що сонячне світло заломлюється у кристаликах льоду, з яких складаються сніжинки, і таким чином білий колір перетворюється на блакитний. Недарма, щоб передати сніг на білому папері використовують блакитну фарбу.


Comments 0