Server sync... Block time in database: 1611083061, server time: 1653075175, offset: 41992114

View of the High Castle in Lviv


En Ua
In fact, there are no castles on this hill, which we call Castle Hill, but it used to be there. Today, the remains of the castle walls that once surrounded the castle are still preserved. For the first time, the castle was built at the time of the Galicia-Volyn principality in the 13th century (then it was still wooden), which was burned down by the troops of the Polish King Casimir III in 1340, rebuilt and burned again by the Lithuanians in 1353. A new stone castle was erected on Castle Hill at the end of the 14th century, apparently after the final seizure of Galician lands by Poland in 1387. The High Castle was rebuilt and repaired several times. During the Ukrainian Revolution, led by Hetman Khmelnytsky, the High Castle in 1648 was captured by the Cossack detachments of Colonel Maxim Krivonos. In 1672, the fortifications of Lviv were captured during an attack by Turkish-Tatar troops. In 1704, when the Swedes were conquered by Lviv, the castle was already significantly destroyed. In 1772, the Austrian authorities initiated the dismantling of the defensive walls around the city center. Nowadays, the High Castle is known for its observation deck, which offers a magnificent view of the city and a television tower. A telecenter and broadcast tower in the High Castle district of Lviv were built in 1957. The broadcast center of the television center has a height of 192 meters, and generally its top rises above sea level by 580 meters. The tower looks especially good at night when it is illuminated by powerful illuminations. I don't have any night photos of the TV tower yet, but I offer you today's daytime photos. Enjoy! Насправді на цьому пагорбі, який у нас називають Замковою горою, немає жодних замків, проте колись він там був. Сьогодні там ще збереглися рештки замкових мурів, які колись оточували замок. Вперше замок на цьому місці було збудовано ще в часи Галицько-Волинського Князівства у 13 столітті (тоді він був ще дерев'яний), який був спалений військами польського короля Казимира III у 1340 році, відбудований, знову спалений литовцями у 1353 році. Новий мурований замок постав на Замковій горі наприкінці 14 століття, очевидно, вже після остаточного захоплення галицьких земель Польщею у 1387 році. Високий Замок не раз добудовували та ремонтували. Під час української революції під проводом гетьмана Хмельницького Високий замок у 1648 року здобули козацькі загони полковника Максима Кривоноса. 1672 року львіські фортифікації були захоплені під час атаки турецько-татарського війська. На 1704 рік, коли Львів здобули шведи, замок був вже значно зруйнований. У 1772 році австрійська влада ініціювала розбирання оборонних мурів навколо середмістя. У наш час Високий Замок відомий своїм оглядовим майданчиком, з якого відкривається чудовий вид на місто, та телевійною вежею. Телецентр та трансляційну вежу у районі Високого Замку у Львові було збудовано у 1957 році. Трансляційна вежа телецентру має висоту 192 метри, а загалом її верх здіймається над рівнем моря на 580 метрів. Особливо гарно вежа виглядає вночі, коли її освітлює потужна ілюмінація. Я ще не маю нічних фотографій телевежі, проте пропоную вам сьогоднішні денні фото. Приємного перегляду!

хмарне небо над львовом 1.jpg

хмарне небо над львовом 3.jpg

хмарне небо над львовом 4.jpg

хмарне небо над львовом 2.jpg


Comments 0