BILLCRYPT - globalna uniwersalna platforma zdecentralizowanaKula kryptowalut wciąż znajduje się w fazie początkowej, ale stare i nowe projekty blockchain nie są sobie bliskie i mają się nawzajem niszczyć, nie ma jedności, drabina na szczyt jest prawdopodobnie niemożliwa do osiągnięcia. Nadchodzi Billcrypt, tworząc skonsolidowaną uniwersalną przestrzeń w postaci platformy integracyjnej, jednego globalnego uniwersalnego środowiska - ekosystemu technologicznych i ekonomicznych właściwości, które jednoczą blockchain.

Co to jest Billcrypt?
Billcrypt to wielofunkcyjny system integracji Blockchain z przedstawicielstwami firm, społeczności zawodowych, specjalistów i produktów. Dla inwestorów będzie to najbardziej zrozumiała i ilustracyjna struktura, która pozwala, patrząc na obraz wirtualny (część obrazu wirtualnego - ViP), szybko i wiarygodnie oceniać reprezentowane firmy oraz podejmować opłacalne decyzje inwestycyjne. Dla zwykłych użytkowników będzie to najłatwiejszy i najbardziej niezawodny sposób na wybór specjalistów, usług, produktów.

Billcrypt wprowadza nową koncepcję powszechnego codziennego korzystnego korzystania z blockchain, który sprawi, że blockchain będzie użyteczny dla wszystkich.

• BR - Reprezentacja Blockchain
• ViP - część obrazu wirtualnego (część obrazu wirtualnego)
• IVO - wstępna oferta ViP

BR - Reprezentacja Blockchain
Blockchain Representation to własny pakiet oprogramowania zdecentralizowanych aplikacji (DApps) na platformie BILLCRYPT, wdrożony w zwykłej formie dla właścicieli BR na zasadzie szafki na stronie, na której właściciel wykonuje wszystkie działania i ustawienia. Zewnętrzna część BR znajduje się w odpowiedniej sekcji tematycznej platformy i jest dostępna dla wszystkich użytkowników. Tam użytkownicy mogą uzyskać wszystkie wiarygodne informacje o właścicielach BR i wykonać potrzebne im działania (zakup i sprzedaż towarów lub usług właścicieli BR, ich tokenów i ViP, uczestniczyć w promocjach i realizować zamówienia, otrzymywać za nie wynagrodzenie ).

Na poziomie oprogramowania BR jest kompleksem DApp, który zapewnia dostęp do zasobów blockchain właściciela na platformie oraz integrację własnych zewnętrznych zasobów blockchain firmy (w razie potrzeby) z platformą, a następnie z globalnym blockchainem.

ViР (strona wirtualnego obrazu)
Jest automatycznie generowana wynikowa strona w biurze Przedstawicielstwa Blockchain, które na podstawie stale potwierdzanych danych przechowywanych w Blockchain, tworzy niezawodny obraz wizualny, który odzwierciedla stan rzeczy, status i reputację właściciela BR. Te dane tworzą dodatkową wartość biznesową dla właściciela BR.

VIR (Virtual image Page) jest automatycznie generowany w Blockchain - reprezentacja wynikowej strony, która na podstawie ciągłego potwierdzania danych przechowywanych w Blockchain, tworzy czysty obraz wizualny, przedstawiający stan spraw, status i reputacja właściciela BR.

Korzyści z projektu

Jednocześnie cyfrowy zasób przechowywania wartości, uprzywilejowana karta klubowa, która otwiera dostęp do funkcji projektu, oraz rodzaj biletu na wejście w zamkniętą przedsprzedaż projektów systemu oraz wewnętrzną cyfrową walutę, dla której może kupować nowe zasoby kryptograficzne w postaci tokenów i ViP innych projektów. Z kolei każdy taki token i VIP daje znaczące przywileje posiadaczom i użytkownikom oraz zwiększa ich dobrobyt.

• Nieokreślone uprzywilejowane członkostwo w BILLCRYPT pl.
• Instrument płatniczy za zakup części obrazów wirtualnych (Część obrazu wirtualnego - ViP, które są pochodnymi odbić rzeczywistych obiektów).
• Rosnąca dynamika i przepływy finansowe.
Sterowniki wzrostu

• wzrost liczby i rozwój projektów
• Marketing i reklama
• skalowanie projektu
• fundusz stabilizacyjny
• stały wzrost zdolności płatniczej tokena po podłączeniu nowych s
Wygodne środowisko platformy z wygodnym interfejsem umożliwi każdemu najskuteczniej rozwój firmy zintegrowanej z systemem poprzez własną reprezentację Blockchain.

Na platformie będzie możliwe:

• Aby przeprowadzić niezbędne działania związane z blockchainem;
• Utwórz własną reprezentację Blockchain;
• Wybierz właściwości i funkcje BR niezbędne do zebrania reprezentatywnych informacji o Twojej firmie lub produkcie;
• Wybierz przepływy informacji, które utworzą ViP; •
• Twórz grupy BR dla różnych produktów, usług i linii biznesowych, podsumuj reprezentatywne informacje o każdej z nich na głównej stronie ViP (strona wirtualnego obrazu);
• Wybierz, czy wspólny ViP powinien zostać utworzony, czy oddzielny dla każdego produktu, usługi, linii biznesowych jednej firmy, czy obu typów ViP w tym samym czasie;
• Wybierz właściwości i funkcje BR niezbędne do zebrania reprezentatywnych informacji o Twojej firmie lub produkcie;

WNIOSEK
Przy obecnym stanie projektów blockchain i ze względu na społeczność kryptowalut, potrzebujemy narzędzia, które łączy wszystkie projekty w bardziej harmonijny sposób, można śmiało powiedzieć, że Billcrypt jest tutaj, aby pomóc nowym firmom w integracji blockchain za pomocą ich platformy.
Aby dowiedzieć się więcej o Billcrypt, odwiedź poniższe linki:
Website : https://www.billcrypt.io/
Whitepaper: https://docs.wixstatic.com/ugd/2a8396_434624d0fe8246969f305fe7b0911ba3.pdf
Facebook : https://www.facebook.com/groups/BILLCRYPT/
Twitter : https://twitter.com/BILLCRYPT1
Telegram : https://t.me/BILLCRYPTnews
ANN: https://bitcointalk.org/index.php?topic=5155242.msg51499278#msg51499278

My details:
Username Bitcointalk: morgun
Bitcointalk Profile URL: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=2588098
Telegram username: @m0rgun
ETH ADRESS: 0x963C690EF2CA2b2b36186E8D3ea2eC7F17af660b


Comments 0