Việt Nam Hội Splinterlands tìm kiếm thành viên


Xin chào, có người đến từ Việt Nam, một số người đang chơi trò chơi này và có thể đã sử dụng cho một bang hội, tôi hy vọng chúng ta có thể tạo ra một bang hội giống nhau, nơi chúng ta có thể nâng đỡ lẫn nhau và giúp nhau kiếm tiền.
Hãy nhớ viết hoặc nói với bạn bè và familiy của bạn về blockchain và trò chơi này, nơi nó có thể giúp họ kiếm tiền.
31.png
32.png
33.png


Comments 3


According to the Bible, Are Christians forbidden to eat Hare? (Part 2 of 5)

(Sorry for sending this comment. We are not looking for our self profit, our intentions is to preach the words of God in any means possible.)



Comment what you understand of our Youtube Video to receive our full votes. We have 30,000 #SteemPower. It's our little way to Thank you, our beloved friend.

Check our Discord Chat
Join our Official Community: https://beta.steemit.com/trending/hive-182074

03.02.2020 11:01
0

@tipu curate

05.02.2020 12:46
0