Wielki Wybuch


Początek Wszechświata. Wielki Wybuch.
_Source _

Idea,mówiąca że wszechświat nie jest nieskończony i narodził się nagle. Do połowy XX wieku wszechświat, w którym funkcjjonujemy uważano za nieskończony i ponadczasowy. Tu trzeba wspomnieć o teorii względności Einsteina, która pozwoliła nam lepiej zrozumieć grawitację, oraz o Edwinie Hubble, który odkrył, że galaktyki oddalają się od siebie.

Kiedy kosmiczne promieniowanie tła zostało odkryte ( czyli najstarszy dźwięk, jaki kiedykolwiek usłyszymy ) przez przypadek, wraz z innymi dowodami obserwacyjnymi, teoria Wielkiego Wybuchu została zaakceptowana w wiecie nauki. Wraz z rozwojem technologicznym ludzkość była w stanie odtworzyć obraz Wielkiego Wybuchu całej struktury kosmosu.

Pomimo nazwy Wielkiego Wybuchu, nie było żadnej eksplozji, był to wszechświat rozciągający się wszędzie, od małego, małego kawałka po piłkę nożną i tak dalej, stając się coraz większy. Zadziwiającym faktem jest to, że wszechświat nie mógł rozciągnąć się do określonego kształtu. Wszechświat nie ma limitów i granic, więc nie ma możliwości, aby coś znajdowało się poza nim. Wszechświat jest wszystkim, co istnieje.

Dzielimy etapy ewolucji wszechświata na:

  • Era Plancka Od 0 do 10^-43sekundy.
  • Era plazmy kwarkowo - gluonowej (hadronowa) Od 10^-43 do 10^-4 sekundy.
  • Era leptonowa Od 10^-4 sekundy do 10 sekund.
  • Era promieniowania Od 10 sekund do 380 000 lat.
  • Era gwiazdowa (galaktyczna) Od 390 000 lat do dzisiaj.
_Source _

Według modelu "Hot Big Bang", opracowanego w 1948 r. Przez George'a Gamowa i jego ucznia Ralpha Alphera, można założyć, że przy narodzinach Wszechświata, w ogromnej temperaturze 10^32 K, był on hiperprzestrzenną, dziesięcio -wymiarową kreacją, w której cała interakcja była postacią jednej wielkiej symetrii GUT ( Teorie wielkiej unifikacji ).

Ekspansja

W tym gorącym środowisku energia zamanifestowała swoje istnienie przez krótki czas. Z gluonów powstały Kwarki, które zniszczyły się po tym, jak wytworzyły więcej gluonów. Materia i energia były równoważne, jakby były tą samą substancją. Materia podczas ewolucji uformowała się na tle antymaterii, praktycznie całkowicie ją wykluczając. Po obniżeniu temperatury kwarki zaczęły tworzyć nowe cząsteczki - hadrony, takie jak protony i neutrony. Tylko kilka stworzonych hadronów było wystarczająco stabilnych przez dowolny czas.

Następnie temperatura się obniżyła, a wszechświat urósł do stu miliardów kilometrów, a to tylko 1 sekunda od początku wszystkiego, więc neutrony zaczęły rozpadać się na protony i tworzyć pierwszy atom.

Atomy utworzone z hadronów i elektronów stworzyły stabilne elektrycznie naturalne środowisko o nazwie „Dark Age” ze względu na fakt, że nie było gwiazd, a gazowy wodór nie pozwalał na poruszanie się światła. Po milionach lat później galaktyki i gwiazdy zaczęły formować się pod wpływem promieniowania, które rozprzestrzeniło wodór w plazmę, co pozwoliło na przepuszczenie światła widzialnego.

galax.jpg
_Source _

Co wydarzyło się przed Wielkim Wybuchem ?

Z punktu widzenia standardowego modelu Wielkiego Wybuchu i klasycznej (nieilościowej) teorii grawitacji nie możemy mówić o okresie przed Wielkim Wybuchem, ponieważ Wszechświat powstał w czasie Wielkiego Wybuchu, a wraz z nim: przestrzeń, materia i czas, wszystkie znane ludzkości narzędzia nie są w stanie oszacować, co się tam wydarzyło, czas staje się niemierzalny. Aby wyjaśnić, co się stało wcześniej, potrzebujemy czegoś niepoliczalnego, ale to pozostawia nam wiele pytań bez odpowiedzi.

Zgodnie ze scenariuszem opartym na kosmologii p-Bran możliwe jest, że nasz Wszechświat powstał w wyniku jednego z powtarzających się etapów ekspansji i zapadnięcia się przestrzeni. Istnieją również modele kwantowe, które nie wymagają standardowego Wielkiego Wybuchu i ogólnej teorii względności określającej warunki brzegowe i osobliwości.

Odniesienia:

[1] http://fizyka.net.pl/astronomia/astronomia_k2.html
[2] https://www.physicsoftheuniverse.com/topics_bigbang_timeline.html
[3] https://pl.wikipedia.org/wiki/Wielki_Wybuch
[4] https://futurism.com/ghost-galaxies-a-cosmic-riddle/


Comments 2


Nie wydaje mi się aby wszechświat miał powstać. On według mnie zawsze istniał. Podobnie jak przestrzeń. Ciekawe spostrzeżenia na ten temat zaprezentował Zalwit w swoim filmie.

30.08.2019 16:32
2