DAYS GONE # 37 "Docieramy do nowego obozu"-" We reach a new camp"Docieramy do nowego obozu . Po drodze pomagamy walczyć z Wścieklakiem . Poznajemy gościa ma on pierścień, który kiedyś należał do Dicona.

We reach a new camp. Along the way, we help fight Rabies. We meet the guy he has a ring that once belonged to Dicon


▶️ DTube
▶️ YouTube


Comments 1


Cool!!! I wanna play this one day!!!!

03.01.2020 22:16
1