DAYS GONE #34 " Attack on the perpetual camp" - Atak na obóz wieczystych
Deacon wpadł na pomysł jak się zemścić na wieczystych. Robimy przygotowania i ruszam razem z Boozerem na ich teren . Pomysł ten nie był uzgodniony z nikim z obozu . Żelazny Mike’a będzie zły .. Jest to pierwszy odcinek tej misji.


Deacon came up with the idea of ​​getting revenge on perpetual usufruct. We are doing preparations and I am moving with Boozer to their area. This idea was not agreed with anyone from the camp. Iron Mike will be angry .. This is the first episode of this mission.


▶️ DTube
▶️ YouTube


Comments 0