Server sync... Block time in database: 1615391772, server time: 1659976778, offset: 44585006

DAYS GONE #59 " Zakończenie "-" End"



Jest to ostatnia misja z gry Days Gone . Chcesz zobaczyć zakończenie ,zapraszam do oglądania . Z grą spędziłem ponad trzydzieści godzin grania . Moja ocena to 8 na 10 . Polecam grę graczom, którzy lubią klimaty zombie .


This is the last mission of Days Gone. Want to see the ending, I invite you to watch. I spent over thirty hours of playing with the game. My rating is 8 out of 10. I recommend the game to players who like zombie atmosphere.


▶️ DTube
▶️ YouTube


Comments 1