Server sync... Block time in database: 1615391772, server time: 1664279734, offset: 48887962

DAYS GONE # 27 "Ekspert od świrusów "Na polecenia Żelaznego Mike’a ruszamy razem z Skizzo na poszukiwania Dynamitu. Cel poszukiwań to opuszczona kopalnia . A jak wiecie z poprzednich odcinków wszelkiego rodzaju kopalnie czy jaskinie okupowane są przez chordy zombie .

At Iron Mike's orders, we set off with Skizzo to look for Dynamite. The purpose of the search is an abandoned mine. And as you know from previous episodes, all kinds of mines or caves are occupied by zombie chords.


▶️ DTube
▶️ YouTube


Comments 2