DAYS GONE "Znajdź złodzieja." - " Find a thief"Jest to misja z cyklu łowca nagród . Kolejne zlecenie z obozu magów . Musimy odnaleźć żołnierz, który zdezerterował i przy tym zabił dwóch ludzi .

This is a mission from the bounty hunter cycle. Another order from the mages camp. We must find a soldier who deserted and killed two people.

No Commentary

Capture details:
Platform: PS4


▶️ DTube
▶️ YouTube


Comments 0