Server sync... Block time in database: 1613423679, server time: 1653809881, offset: 40386202

DAYS GONE #39 " Isle of Mages" - " Wyspa Magów"Dojeżdżamy na wyspę Magów gdzie zostaniemy przyjęci do bojówki . Musimy wstąpić w ich tereny bu dowiedzieć się, o co tu chodzi . Półkownik Gerret oprowadza nas po obozie. Sarah żyje !!!!


We reach the island of Magi where we will be admitted to the militia. We must enter their area to find out what's going on. Colonel Gerret shows us around the camp. Sarah is alive !!!!


▶️ DTube
▶️ YouTube


Comments 3