Server sync... Block time in database: 1615391772, server time: 1660164908, offset: 44773136

DAYS GONE "Punkt Nero Nad Spruce Lake" - "Nero Point Over Spruce Lake"Naszym zadanie jest przywrócenie zasilanie w punkcie Nero Nad Spruce Lake . Nagrodą za wykonanie zadania jest możliwość zwiększenia atrybutów .

Our task is to restore power at Nero Nad Spruce Lake. The reward for completing the task is the ability to increase attributes.

No Commentary

Capture details:
Platform: PS4


▶️ DTube
▶️ YouTube


Comments 1