DAYS GONE #5
Find Roach. Another mission with the Days Gone game. Roach escapes with the supply of drugs from the camp

Znajdź Roacha. Kolejna misja z gra Days Gone. Roach ucieka z zapasem leków z obozu.


▶️ DTube
▶️ YouTube


Comments 0