ELEX #53 "Wygnani bez przyczyny"-" Expelled without cause "Katta powiedziała mi ,że Alrik to jedyny przyjaciel ,jakiego ma w mieście . Jeśli ktoś jest w stanie jej pomóc to tylko on .


Katta told me that Alrik is the only friend he has in town. If anyone can help her, it's only him.


▶️ DTube


Comments 0