Cycling relaxation: June 5 2021PL/ENG

Wczoraj cały dzień pracowałem.

Co prawda miałem zaplanowany na popołudnie trening biegowy, ale po całym dniu pracy nie miałem już sił, by biegać.

Około 17tej, po obiedzie, położyłem się na krótką drzemkę.
Żona obudziła mnie o 19tej 😆

Widocznie potrzebny był mi dłuższy odpoczynek, bo po przebudzeniu zerwałem się na równe nogi pełen energii, i postanowiłem zrobić rundkę na rowerze, na potrzeby rywalizacji POLIAC.

I was working all day yesterday.

It is true that I had running training planned for the afternoon, but after a whole day of work I didn't have the strength to run.

Around 5 p.m., after lunch, I went to sleep for a short time.
My wife woke me up at 7:00 pm 😆

Apparently I needed a longer rest, because after waking up I jumped to my feet full of energy and decided to do a bike round for the POLIAC competition.

Lubię jeździć po szutrowych drogach technicznych wzdłuż ekspresówki.

Nie bywam tu zbyt często, więc za każdym razem odkrywam nowe miejsca, i nowe widoki.

I like driving on technical gravel roads along the expressway.

I don't come here too often, so every time I discover new places and new views.

Babia Góra schowana w chmurach, za to Skrzyczne prezentowało się w całej okazałości.

Babia Góra hidden in the clouds, but Skrzyczne presented itself in all its glory.

Na pierwszym zdjęciu widać nową stalową kładkę. W którymś z raportów BfObD w zeszłym roku pokazywałem to miejsce, gdy stara drewniana kładka była złamana, i musiałem z rowerem przeskakiwać przez potok. Teraz widać, że ktoś zadbał o to miejsce.

The first photo shows a new steel footbridge. In one of the BfObD reports last year, I showed this place when the old wooden footbridge was broken, and I had to jump over the stream with my bike. Now you can see that someone has taken care of this place.

Było około 20tej, słońce ostatni raz pokazało się na chwilę zza chmur.
Miło było zatrzymać się, i złapać tych kilka ostatnich promieni słonecznych.
U mnie, mieszkając w dolinie, można tylko pomarzyć o słońcu o tak późnej godzinie.

It was around 8 p.m. the last time the sun appeared from behind the clouds.
It was nice to stop and catch those last few rays of sunshine.
For me, living in the valley, I can only dream of the sun at such a late hour.

Na ogromnej powierzchni posadzona jest koniczyna.
Gospodarz odgradza kawałek pola, i do takiej zagrody (z pastuchem elektrycznym) wpuszcza swoje stado koni. Zwierzęta pasą się wyjadając smaczną i zdrową dla nich koniczynę.

A clover is planted over a vast area.
The farmer separates a piece of the field and lets his herd of horses into such a pen (with an electric shepherd). The animals graze eating clover tasty and healthy for them.

Przez chwilę towarzyszem mojej podróży był ptak. Duży ptak z czubkiem piór na szczycie głowy.
Być może miał gdzieś w pobliżu na łące gniazdo, gdyż latał blisko mnie, jakby chciał mnie odciągnąć od tego miejsca na łące, lub może chciał mnie przestraszyć. Tak czy inaczej, zrobiłem kilka zdjęć, i odjechałem w stronę domu, zostawiając go w spokoju.

For a while a bird was my companion on my journey. A large bird with a feather tip on top of its head.
Perhaps he had a nest somewhere nearby in the meadow, for he was flying close to me, as if he was trying to drag me away from that spot in the meadow, or perhaps he was trying to scare me. Anyway, I took a few photos and drove home, leaving him alone.

Do domu wrociłem przez zmrokiem, dawno po zachodzie słońca.

Było około 21ej.

Długie czerwcowe dni są świetne.

I returned home before dusk, long after sunset.

It was around 9 p.m.

The long days in June are great.
This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


15635
Cycling, Daily Activity, Photowalking


Comments 1


Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have been rewarded 76.9425 AFIT tokens for your effort in reaching 15635 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received a 25.39% upvote via @actifit account. 25.00% of this upvote value is a result of an exchange transaction you performed for 200 AFIT tokens !

Actifit rewards and upvotes are based on your:

  • User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX.
  • Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

Actifit is a Hive Witness. If you believe in our project, consider voting for us

rulersig2.jpg
Chat with us on discord | Visit our website
Download on playstore | Download on app store
FAQs | Text Tutorial | Video Tutorial

07.06.2021 10:07
0