Sodomák I Digitální sebeobrana: Kryptoanarchie v praxiDnes začíná nová série s názvem Digitální sebeobrana: Kryptoanarchie v praxi, ve které Vám Sodomák vysvětlí vše, co byste měli o tomto tématu vědět. Protože jak říká: "Mít nějaký soukromí je prostě fajn :)"

▲▲▲

Projekt Paralelní Polis v sobě spojuje umění, společenské vědy a moderní technologie. Je postaven na idejích svobody, nezávislosti a inovativního rozvoje společnosti. Jedním z hlavních konceptů je důsledná snaha zůstat “state-free”. Paralelní Polis funguje zcela bez účasti státu. Zároveň nečerpá žádné prostředky z veřejných financí, tedy z peněz, které získává státní monopol prostřednictvím nedobrovolných vynucovaných plateb – daní.

▲▲▲

Facebook: vejdiven
Twitter: Paralelni_polis
Instagram: vejdiven
E-Mail: studio@paralelnipolis.cz


▶️ DTube


Comments 0