Mutiara Hati #51


※ 13 November 2019 ※

"Berkawan dengan orang kerana adabnya, budinya, ilmunya dan imannya, kerana mereka dapat memberi aura positif kepada anda"

Posted using Partiko Android


Comments 1