Kalecik


Kalecik Karası adlı şarabı da meşhur olan Ankara İlçesi Kalecik'in tarihi Milattan Önce 4000'li yıllara kadar uzanmaktadır.

Milattan Önce 4000'li yıllarda Hitit Medeniyetinin bu bölgede yaşadığına dair bazı bulgular ele geçmiştir. Ardından bölge önce Büyük İskender'in ve Doğu Roma İmparatorluğu'nun egemenliğine girmiştir. 1071 Malazgirt Meydan Savaşı'ndan sonra 1075 senesinde Kalecik Kalesi'ni Selçuklu Türkleri zapt etmiştir.

Selçuklu Devleti yıkıldıktan sonra bölgede Candaroğulları hüküm sürmüştür. Yıldırım Bayezid Ankara Kalesini ve Kalecik Kalesi'ni ele geçirmiş böylece Osmanlı hakimiyeti başlamıştır.

Timur çekildikten sonra Candaroğulları'nın kısa süren hakimiyeti başlamış, sonrasında tekrar Osmanlı hakim olmuştur.

Kalecik Osmanlı devrinde Çankırı'ya bağlı bir kaza iken daha sonra Ankara'ya bağlanmıştır.

Kalecik'in Kurtuluş Savaşı'nda Kuvay-i Milliye güçlerine lojistik destek açısından da çok önemli yeri bulunmaktadır. 1925 senesinde Kastamonu seyahati sırasında Atatürk de bölgeyi ziyaret etmiştir.

 


Posted from my blog with SteemPress : https://oguzhanon.000webhostapp.com/2019/08/kalecik


Comments 0