Güller Yöresi Isparta


Isparta ve Yakın yakın çevresi, Pisidia döneminde önemli yerleşim merkezlerindendi. Bölgede yerleşim Paleolitik yani Eskitaş dönemine kadar uzanmaktadır. Pisidia'da Milattan Önce 2000'li senelerde Arzava ve Luvi toplulukları yaşamaktaydı. Hitit Medeniyeti o dönem bölgeyi ele geçirmek istese de, asırlar boyunca Arzava Ülkesinde net bir hakimiyet kuramamışlardı.

Milattan Önce 1200'lü yıllarda Balkanlardan göç eden kavimler Arzava Ülkesinin varlığına son verdi ve Anadolu'nun siyasi yapısını tamamıyla değiştirdiler. Bu dönemden itibaren Milattan Önce XIII. Asıra kadar Frig Devleti, Milattan Önce 690 senesinde Lidya Devleti, Milattan Önce 546 senesinde Pers Devleti bölgeye hakim oldu. Milattan Önce 334 senesinde Büyük İskender'in liderliğinde Hellenistik Döneme giren bölgede, Minassos önemli bir yerleşim alanıydı. Milattan Önce 323 senesinde Büyük İskender'in ölümüyle Isparta önce Bergama Krallığının sonra Seleukosların, Roma İmparatorluğunun ve Bizans İmparatorluğunun hakimiyetine girdi. Roma Döneminin yerleşim yerleri Bayat, Uluborlu, Yalvaç, Sarak, Şarkikaraağaç ve Gelendost'tu.


Isparta Bizans Devrinde XII. ve IX. Asırda yapılmış olan idari taksimatla eyalet haline getirildikten sonra dini merkeze dönüştü. XIII. Asıra kadar kısa bir süre Abbasi Yönetiminde olan kent, Arap kaynaklarında Sabart olarak isimlendirildi. Kentin 1204 senesinde Selçuklu İmparatorluğu tarafından fethinden sonra bölgede Türk İslam dönemi başladı. 1300 senesinde itibaren Hamitoğulları egemenliğinde olan şehir, 1390 senesinden itibaren Osmanlı Topraklarına dahil edildi. 1923 senesinde Cumhuriyetin ilanıyla vilayet haline geldi.

https://www.bizevdeyokuz.com/isparta-gezilecek-yerler/


Comments 3


!sc ban
MASS SPAMMING SCAMMER THAT EXPLOITS REWARDS WITH COOPERATION OF STEEM PRESS

25.12.2019 14:12
0

Banned @oguzhanon.

25.12.2019 14:12
0

Source
Copying and pasting previous posts or significant parts there of could be seen as spam when:

  • Reposting the same content without additional original content or significant changes
  • Reposting content within the same payout window

Spam is discouraged by the community and may result in the account being Blacklisted.

Please refrain from copying and pasting previous posts going forward. If you believe this comment is in error, please contact us in #disputes on Discord

28.12.2019 13:27
9