Akyurt


Güzel memleketim İzmir'e ve onun ilçelerine yeterince torpil yaptığımı düşünerek biraz da Başkent Ankara ve onun ilçeleriyle ilgili vermek istedim.

Akyurt'ta ilk yerleşim Paleolitik Döneme kadar uzanmaktadır. Bölgede elde edilen tarihi kalıntılardan Akyurt'ta Milattan Önce 3000'li senelerden beri yerleşim olduğu anlaşılmıştır.

Balıkhisar mahallesine bir kilometre mesafede bulunan onbeş metre yükseklikteki höyükte kalay ve bakır karıştırılıp tunç elde edilerek yapılmış buluntular bölgedeki iskan hakkında bilgi vermektedir.

Akyurt'ta tarihi belgelere göre ilk yaşayan Türkler Oğuzeli'nin kollarıdır. Bölgenin adının da, Türkmen Boylarının yaşadıkları yerlere atalarının ismini vermesinden kaynaklandığı düşünülmektedir.

İlk olarak Alka Ravlı olarak bilinen Türkmen Boyu, zamanla Ravlı olarak telaffuz edilmiş, Oğuz Türkçesinde ise Avlu, Evli, İvli olarak karşılık bulmuştur. Bunun yurt manasına geldiği düşünülmektedir.

Nitekim Cumhuriyet'in ilanından sonra Alka Ak olarak, Ravlı ise Yurt olarak düşünülmüş ve ilçeye Akyurt adı verilmiştir.

 

 


Posted from my blog with SteemPress : https://oguzhanon.000webhostapp.com/2019/07/akyurt


Comments 0