เที่ยวชมอยุธยาเมืองมรดกโลก #วัดใหญ่ชัยมงคล


njnlxr.jpg
สวัสดีคะ

โพสต์นี้ยังคงอยู่ที่อยุธยาคะ ที่ทราบกันอยู่แล้วว่าอยุธยาเป็นเมืองมรดกโลก มีวัดและซากปรักหักพังสถานที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์หลายแห่ง ไปกันต่อคะ ที่วัดใหญ่ชัยมงคล

**วัดใหญ่ชัยมงคล

nn4q6l.jpg

fzfdcs.jpg

เดิมชื่อวัด ป่าแก้ว หรือ วัดเจ้าพระยาไท สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนต้น ช่วงสมเด็จพระรามาธิบดีที่1 หรือ พระเจ้าอู่ทอง ซึ่งเป็นวัดอารามหลวง ปี พ.ศ. 2135 เมื่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงทำศึกยุทธหัตถีชนะพระมหาอุปราชแห่งพม่า และทรงสร้างพระเจดีย์ใหญ่ขึ้นที่วัดนี้เป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะ ขนานนามว่า “พระเจดีย์ชัยมงคล” แต่ชาวบ้านมักเรียกว่า “พระเจดีย์ใหญ่” นานวันไปจึงเรียกชื่อเป็น “วัดใหญ่ชัยมงคล”

nxj11o.jpg

วัดใหญ่ชัยมงคล มีสถาปัตยกรรมที่งดงาทั้งองค์พระเจดีย์ พระอุโบสถ และพระพุทธรูปปางไสยาสน์องค์ใหญ่ กลางแจ้ง

0v9cqw.jpg

พระเจดีย์ใหญ่ ที่ฐานมีบันไดไปสู่ตัวเจดีย์ด้านบน ภายในบรรจุชัยมงคลคาถา

วัดนี้เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติ และมีมุมถ่ายรูปที่สวยอีกหลายมุม ช่วงวันหยุดคนจะค่อนข้างเยอะ แนะนำว่าควรมาแต่เช้านะคะ

รวมภาพภายในวัดคะ

tijt1q.jpg

f17vr7.jpg

qh90zs.jpg

gto6vg.jpg

ขอบคุณที่แวะเข้ามาอ่านโพสต์คะ ถ้าชอบก็ช่วยกดโหวต และติดตามกันด้วยในโพสต์อื่นๆ กับชีวิตในดินแดนปลาดิบ ประเทศญี่ปุ่นคะ 🙏

8253054B-FEA9-4A1A-B987-E5A642DEEB4C.jpeg


Comments 2


Hi @noopu!

Your post was upvoted by @steem-ua, new Steem dApp, using UserAuthority for algorithmic post curation!
Your UA account score is currently 4.008 which ranks you at #4054 across all Steem accounts.
Your rank has dropped 10 places in the last three days (old rank 4044).

In our last Algorithmic Curation Round, consisting of 90 contributions, your post is ranked at #41.

Evaluation of your UA score:
  • Some people are already following you, keep going!
  • The readers like your work!
  • Try to work on user engagement: the more people that interact with you via the comments, the higher your UA score!

Feel free to join our @steem-ua Discord server

21.02.2020 01:58
0

Thank you

14.03.2020 13:36
0