PAANO MAKAIPON NG HUGAS BIGAS AT ANO PAKINABANG NETO


hugasbigas #pinaghugasaNgbigas #riceWash

Stay at home with me and collect, pinaghugasan ng bigas o "hugas bigas" (rice wash). Meron pa ba kayong naisip na practical na gamit ng hugas bigas? Please share it to us by typing it in the comment section below.

Do not forget to click LIKE, SUBSCRIBE to Paano TV Chanel and SHARE the video to your friends!

Enjoy watching!
-Paano TV


Comments 0