Pustka


Siedząc na krześle pijąc kawę,
Lecz nie pamiętając, którą z kolei czuje pustkę w głębi duszy,
Która rozrywka mnie na strzępy,
Dookoła głośno, lecz nikogo nie ma,
To myśli mówią mi, że to tęsknota,
Lecz sam nie wiem, za czym,
W tym chaosie biję się z myślami szukając odpowiedzi,
Pustka dalej w mojej duszy siedzi,
Tą pustkę trudno mi wypełnić,
Za trudne dla mnie jest znaleźć odpowiedź.

Wiersz jest mojego autorstwa i pochodzi z mojego tomiku wierszy "Kochaj sercem, żyj nadzieją". Jeżeli spodobał się mój wiersz zapraszam do zapoznania się innymi na moich profilach w mediach społecznościowych:

The poem is of my authorship and comes from my volume of poems "Kochaj sercem, żyj nadzieją". If you liked my poem I invite you to familiarize yourself with others on my social media profiles.

Facebook | YouTube | Instagram |

https://pixabay.com

Posted using Partiko Android


Comments 0