WednesdayWalk – No More Coronavirus! [eng/срп] Шетња средом – Нема више коронавируса!DSCF8460_cr-steemit.jpg


It was a gloomy and cold, but a beautiful morning! The wonderful news has arrived that governments around the world have listened to President Trump’s Administration voice of reason and withdrew insane emergency measures against coronavirus, letting citizens take to the streets of the cities, and flea markets!


Јутрос је освануло тмурно и хладно, али предивно јутро! Стигле су дивне вести да су владе широм света послушале глас разума из администрације председника Трампа и повукле сулудне ванредне мере против коронавируса, пуштајући грађане да слободно изађу на улице градова, и на бувље пијаце!DSCF8545-rotfs-steemit.JPG

It was quite naturall that they were most interested in walking gear, happy for their returned walking freedom…


Било је сасвим природно да их је највише занимала обућа, срећни због враћене слободе шетања…DSCF8533-cipe-steemit.JPG
DSCF8535-cipe-steemit.JPG

And also some tools, to repair their lives broken by the indecent fake news propaganda about some innocent virus…


И исто тако алат за оправак живота растуреног непристојном пропагандном гомилом лажних вести о некаквом недужном вирусу…DSCF8537_cr-tool-steemit.jpg

Then they were selling their heavy duty equipment for the anti-viral protection…


A продавали су непотребну безбедносну опрему за антивирусну заштиту…DSCF8527-gasmas-steemit.JPG

…and some repackaged political ideas. Gimme two ideas, current policy has not been valid at all!


…и неке препаковане политичке идеје. Дај два комада, ова политика досад ништа није ваљала!DSCF8549-radic-steemit.JPG

There was only one guy who look all of this with a great deal of mistrust, as if he was wondering…


Само је један човек све ово посматрао с великом дозом неповерења, као да се пита…DSCF8536-fs-nevToma-steemit.JPG

Is this all an April Fool’s Day joke?

Well, of course it is. When did you see the voice of reason in the Trump’s administration? Of course they are choking us with an insane measures against the flu virus. Of course the city was a ghost town and there was no flea market.


Је ли све ово првоаприлска шала?

Па наравно да јесте. Кад сте видели глас разума у Трамповој администрацији? Него шта да нас још увек стежу сулудим мерама против вируса грипа. Наравно да је град био празан и да није било бувље пијаце.DSCF8555_crfs-steemithell.jpg

Really, today was just another day of surviving corporate media hell…

Истини за вољу, био је то још један дан преживљавања медијског пакла…


This post is made as a contribution to a photo challenge done in collaboration of two of our members: @tattoodjay hosts a competition called “Wednesday Walk” and @elizacheng’s contest called “Make me Smile”.


Овај текст сачињен је као прилог фотографском такмичењу организованом у сарадњи два наша члана: @tattoodjay домаћин је такмичења под називом „Шетња средом“ а такмичење које води @elizacheng назива се „Измами ми осмех“.
See you next Wednesday!


All photos in this #wednesdaywalk taken with the Fujifilm X-T20 with the Fujinon XF 18-55mm f/2.8-4 lens.

Видимо се идуће среде!


Фотографије снимљене фото-апаратом Фуџифилм Х-Т20 и објективом Fujinon XF 18-55mm f/2.8-4.
This Text at Hive [eng/срп] Овај текст на Хајву

*

Related Posts / Повезани текстови

WednesdayWalk – Remembering Walks… [eng/срп] Шетња средом – Сећање на шетње…

WednesdayWalk – Toy Story [eng/срп] Шетња средом – Прича о играчкама

WednesdayWalk – A Special Offer [eng/срп] Шетња средом – Посебна понуда

WednesdayWalk – One Dull Evening [eng/срп] Шетња средом – Једно досадно вече

WednesdayWalk – Beter than Viagra [eng/срп] Шетња средом – Боље од вијагре

Sunday Walk 4 WednesdayWalk [eng/срп] Недељна шетња за среду

TeamSerbia Photo SerbiaContest — Street Photography [eng/срп] Такмичење ТимaСрбија — Улична фотографија

Flea Market Report on Jan 26th 2020 [eng/срп] Извештај са бувље пијаце од 26. јануара 2020.

Boy−Girl Relations — Instruction Manual [eng/срп] Мушко−женски односи — упутство за употребу


img


Instant Access to Steemit


Universal Basic Income


Google detox starts here!

PocketNet


Check out ABRA and easily invest in 28 cryptocurrencies or BIT10, an index of the top cryptos. Use this link to sign up and get $25 in free bitcoin after your first Bank/Amex deposit, or 1.5% cash back when you exchange cryptos
https://proxy.duckduckgo.com/ip3/bitcoin.org.ico: 1GZQG69sEKiMXKgGw9TcGcUCBoC4sC1ZYp


Comments 4


You fooled me with the first lines :))

01.04.2020 20:27
0

It happens on April Fool’s Day, @acesontop 😉 Sorry, and thanks for your support 😊

01.04.2020 20:43
0

Haven't fooled anyone yet and it's 15 minutes away from April 2...

01.04.2020 20:46
0

You had me going! Ha!

01.04.2020 23:21
0