Tính Thép Cột Lệch Tâm Xiên


Hiện nay có rất nhiều phần mềm tính kết cấu ,tuy nhiên đó đều là các phần mềm nước ngoài chưa có tiêu chuẩn Việt Nam để tính toán cốt thép cột .Do đó khi thiết kế mà không theo công thức tiêu chuẩn Việt Nam khi gửi hồ sơ đến các đơn vị thẩm tra không chấp nhận tiêu chuẩn nước ngoài họ muốn các bạn đưa ra cơ sở tính toán thiết kế theo tiêu chuẩn Việt Nam thì làm thế nào,các bạn sẽ mất nhiều thời gian để tính và trình bày thuyết minh vậy có cách nào làm nhanh mà kết quả tính toán chuẩn có thể xuất thuyết minh luôn dưới đây là câu trả lời.
Bảng Tính Thép Cột Lệch Tâm Xiên Làm Được Những Gì?
Bảng tính được lập theo công thức và tiêu chuẩn thiết kế 5574 của Việt Nam
Bảng tính được lập bằng VBA của Excell rất dễ sử dụng
Kết xuất nội lực được xuất ra từ etabs với 3 đơn vị
Tính toán và sử lý kết quả nhanh tính cho nhà thấp tầng và cao tầng
Tự động bố trí cốt thép
Có thể tính cho 1 cấu kiện hoặc nhiều cấu kiện
Có chức năng kiểm tra khả năng chịu lực của cấu kiện bằng biểu đồ tương tác
https://bangtinh.shopxaydung24h.com/course/bang-tinh-thep-cot-ltx-tcvn5574/


Comments 0