No name 004


Kiša!
Skiciram šetnju
"Crna kafa" pod znacima navoda
Podvučena kistom
Gorka!?
Oblak prostire senku
Nebo je zgužvana postelja
u samačkoj sobi.

Pitala je?

Ljudi praznih baterija traže kišobrane.

Pitala je?

Kapljice imaju ritam
Svoje tonove.
Mačka na terasi
preklinje za udarac.

Opet je pitala?

Kroz zastor viri
pokisla moždana vijuga.

Pokret je reč.

Ostalo je još malo vremena.

Posted d using Partiko Android


Comments 0