No name 003


Čekajući povlačim liniju,
crtam horizont.

Utišane vetrom, vesti
bezbrižno u šetnji, pričaju o tebi.

Sećam se prve stranice,
Čudovišta ispod kreveta,
Mraka sa tavanice.

Lokve, ogledala na cesti
nisu ništa više nego
rasute krhotine zbilje.

Nemirni protestanti srušiće nam grad!?

Posted using Partiko Android


Comments 3


Hello leatherface!

Congratulations! This post has been randomly Resteemed! For a chance to get more of your content resteemed join the Steem Engine Team

25.10.2019 03:00
0

Odlično! Svaki stih bogat asocijacijama, nema praznog hoda ... nadam se da će se skupiti dovoljno publike koja razumije Srpski, Hrvatski, Srpsko - Hrvatski il obratno ... ovo je definitivno vrijedno pažnje. Lajkat ću kasnije kad mi se napuni rezervoar za lajkanje, da ispadne od toga makar jedan cent.

25.10.2019 16:01
0