La esperanta unuiĝo


De Ĵajro
14a de Aŭgusto 2018

Mi loĝas en tre kosmopolita urbo de sudameriko kie venas multe da rifuĝintoj. Dum multaj jaroj ekde kiam la sklaveco de mia lando estis forigita venis multaj eŭropanojn kiuj fuĝis el siaj mizeraj kaj militantaj landoj pro malsato, pro pestoj, ktp.

En Brazilo ili venis anstataŭigi la sklava laboro per ŝajna libera salajra laboro. Sed la tempo pasis, multaj el ili reiris al siaj landoj sed multaj restis kaj konstruis riĉegajn negocojn kiel la itala familio Matarazzo en mia urbo.

Sed multaj aliaj ekstelandanoj sukcesis organiziĝi kaj konkeris elstarajn spacon en nia societo kaj mem INFLUIS nian kulturon kiu venis el Portugalujo! Japanoj, italoj, rusoj, mem usonanoj el sudusono! Ili kuniĝis, sin organiziĝis kaj laboris kune kaj tuj ili subtenis finance siajn tipaj festoj, ili produktis buntan komercon, plena de multkoloraj kulturaj varoj.

Sed kiu tiu rilatas al Esperanto? Nu, simple... kial ni ne faras same? Kial, kiam du tri aŭ pli da esperantistoj iras al iu lando, ili ne kunsidas kaj konstruas ion kiu povas montri tiun kiun siaj landoj havas? Mi ne komprenas kial usonaj organizoj dungas talentulojn kaj postulas de ili konon de angla lingvo kaj ili sukcesas produkti mirindaĵojn per komuna malfacila lingvo kiel angla kaj ni per nia facila lingvo produktas nenion plu tiu senutila UK!!!!

Kial ordinaraj fabrikoj aŭ komerco povas uzi iun nacian lingvon kaj ne povas uzi Eon??

Ĉu iu iam rinarkis, ke iu kiu volas labori en usona entrepreno devas scii anglan kaj se li/ŝi ne kapablas bone komunikiĝi angle tia homo neniom laboros en tia entrepreno?

Ĉu vi jam rimarkis, ke kompanio kiel NASA teamigas talentulojn per angla? Ĉu oni jam rimarkis, ke anglaj lingvanoj NE KUNSIDITIĜAS por fari idiotajn UK-ojn???

Ĉu esperantistoj ne rimarkas tion kial????

Se vi interesiĝis pri artikolo, apogu vi donante weku/WKD min per
https://www.etherchain.org
0x4c35ce236f0c1db1a613ca5f9e899369d96437e2


Comments 1


Hello jxajro, welcome to Partiko, an amazing community for crypto lovers! Here, you will find cool people to connect with, and interesting articles to read!

You can also earn Partiko Points by engaging with people and bringing new people in. And you can convert them into crypto! How cool is that!

Hopefully you will have a lot of fun using Partiko! And never hesitate to reach out to me when you have questions!

Cheers,
crypto.talk
Creator of Partiko

17.08.2019 18:49
0