Mga Termino ug Mga Kondisyon sa Paggamit


Ang kini nga artikulo kay mabasa sa pinulongang Ingles/English ug Tagalog.


Mga Termino ug Mga Kondisyon sa Paggamit

Ang bisan unsa nga paggamit sa niini nga website kay giisip nga pagdawat nimo sa amoang Mga Termino ug Mga Kondisyon sa Paggamit, ug ang tanan nga magamit nga mga balaud ug mga regulasyon. Kung wala ka ming-uyon niini, bawal ka nga mogamit o pag-sulod sa kini nga websie ug ang imohang pagdumala lang kay ang paghunong sa paggamit sa website. Ang kini nga Mga Termino ug Mga Kondisyon sa Paggamit kay pwede nga usbon ug bag-ohon bisan kanus-a, maong kinahanglan nimong tukion kini matag usa sa matag higayon nga mogamit ka sa kini nga website. Palihug og basa sa seksyon sa Legalese aron makita ang mga kahulugan sa bisan unsa nga termino nga pwede nga makalibog sa imoha.

1. Unsa ang imohang garantiya:

Pinaagi sa paggamit sa Website, mingrepresentar ug minggarantiya ka sa musunod:

 • Nga nakigpatigayon lang gyud ka tali sa BlockTrades ug ikaw, ug DILI sa bisan unsa nga ikatulong partido.
 • Nga nakigpatigayon ka sa mga pondo nga legal nga nakuha nga gipanag-iya nimo.
 • Nga dili moubos sa 18 anyos ang imohang edad ug adunay labing kapasidad nga mokontrata ubos sa magamit nga balaud.
 • Nga ming-uyon ug mingtahod ka sa tanang magamit nga mga balaud.
 • Nga dili ka maglapad, magbuhat, mopahigayon, makighilambigit, motabang, o nagsuporta og bisan unsa nga kalihokan nga supak sa balaud pinaagi sa imohang relasyon uban namo o pinaagi sa imohang paggamit sa BlockTrades.

2. Minggarantiya usab ka nga dili ka gikan sa Ginadili nga Hurisdiksyon:

Ginadili ang paggamit o pagsulod sa BlockTrades gikan sa mga musunod nga mga hurisdiksyon:

 • New York ug
 • Balkans, Belarus, Burma, Cote D'Ivoire (Ivory Coast), Cuba, Democratic Republic of Congo, Iran, Iraq, Lebanon, Liberia, Libya, North Korea, Sudan, Syria, Somalia, ug Zimbabwe
  Ang mga transaksyon gikan sa mga Tiggamit sa kini nga mga hurisdiksyon kay ginadili, ug ang BlockTrades kay molabni og bisan unsa nga mga pondo ug idonasyon nila ngadto sa organisasyon sa tabang nga inusarang gipili sa BlockTrades. Pinaagi sa pagsulod sa niini nga site o bisan unsa nga mga serbisyo sulod niini, mingrepresentar ug minggarantiya ka nga dili gyud ka nagpuyo sa kini nga mga ginadiling hurisdiksyon.

3. Ang imohang mga trade kay DILI pribado (Pahayag sa Pagka-pribado):

Sa diha nga mopili ka nga makigpatigayon ngadto sa bisan unsa nga site sa BlockTrades, direkta ka nga nagpatigayon uban sa BlockTrades International Ltd., usa ka kumpanya sa Cayman Islands. Mokolekta mi og importante nga impormasyon ug mingtuman mi sa tanang hangyo sa pagpatuman sa balaud ug tanang mga hangyo nga legal. Ang mga trade kay gibuhat ngadto sa mga blockchain nga pampubliko ug kinahanglan nga konsiderahon nga mga pampubliko nga transaksyon. Ang mga transaksyon patubang ug gikan sa BlockTrades kay pampubliko ug sayon nga naay koneksyon. Ang kapulidan kay anaay tibuok nga akses ngadto sa impormasyon sa blockchain nga mosulod ug mogawas sa sistema sa BlockTrades.

4. Mga Presyo, Rate sa Pakig-ilis, ug mga Kumpirmasyon

Ang BlockTrades kay nakigtrade og mga digital nga asset alang sa ilahang kaugalingong akawnt. Ang gibanabana nga presyo nga gihatag sa amoang website alang sa mga posible nnga trade kay gibase ngadto sa partikular nga pares sa mga cryptocurrency, ang gipakita nga kantidad sa gitanyag nga trade, ug daw ang partikular nga ponto sa oras. Ang presyo nga amoang gitanyag kay usab-usab gayud ug mamahimo nga daling mausab. Ang presyo nga imohang nadawat kay nakompyut sa oras sa imohang pagbayad nga igo kaayo nga gikumpirmar sa blockchain nga ang amoang sistema kay mokonsiderar sa transaksyon nga dili na mausab pa, dili kay sa diha nga makita namo sa una ang transaksyon.
Ang mga pag-usab sa kantidad sa trade nga gitanyag kay dako gyud og epekto sa presyo. Kung mingpadala ka og kantidad nga mas ubos sa kasagaran nga bayranan sa transaksyon nga gipatuman sa mga nalabot nga mga chain sa block, maong dili ka makadawat og bayad. Kung nagpadala ka og mas dako nga trade kumpara sa gitanyag nga trade, basin makadawat ka og mas pait nga rate sa ginansya. Kung nagpadala ka og trade nga minglapas sa kinadak-an nga girekomendar nga kantidad, ang BlockTrades kay walay igong kantidad sa nagustuhang cryptocurrency nga diha-diha dayun nga makakompleto sa trade, sa ing-ana nga higayon, mingreserba mi sa amoang katungod nga moproseso sa imohang trade sa sunod o mouli sa pondo nga imohang gipadala.

5. Polisiya sa Ginansya ug Pag-uli og Pondo:

Ang mga transaksyon sa cryptocurrency kay, sa ilahang kinaiyahan, kasagaran nga dili na mauli pa, ug ang mga rate sa pakig-ilis kay usab-usab gyud kaayo ug dili permanente. Tungod niini nga mga hinungdan, ang mga kustomer kay makadawat lang og pag-uli og pondo kung ang BlockTrades kay wala pa nakapadala o nakapadala sa asset sa Tiggamit ngadto sa address sa Tiggamit. Sa diha nga mapadala na ang asset sa Tiggamit patubang sa address sa Tiggamit, dili na posible ang pag-uli og pondo, bisan pa kung sayop ang address nga gihatag ngadto sa BlockTrades. Ang tanang pagbaligya human sa pagpadala kay pinal na.

6. Mga Utlanan ug Pahayag sa Garantiya:

Ang paggamit sa BlockTrades kay nagdala og risgo sa pinansyal, ug gamiton lang isip pang-eksperimento nga software utility. Dili mi moangkon sa bisan unsa ug sa tanan nga mga garantiya o mga garantiya, hilabi na ang bisan unsa nga garantiya sa pagnegosyo ug warantiya sa pagpahimsug sa bisan unsa nga partikular nga katuyoan.
Walay higayon nga ang BlockTrades kay hinungdan o responsable alang sa bisan unsa nga kadaot, pangangkon, mga aplikasyon, mga kansi, mga kasakit, mga kalangay, mga aksidente, mga gastots, mga kasamok sa negosyo, o lain nga mga gastoson (uban na ang, walay utlanan, mga bayranan sa abugado o mga gastos sa pagpangangkon o kaso), dili sad sa bisan unsa nga insidente, direkta, dili direkta, kasagaran, espesyal, pagsilot, sulundon nga silot, o mga guba nga hinungdan, kawad-on sa pagkamaayo o ginansya sa negosyo, pagkawala sa cryptocurrency o mga asset nga digital, pag-undang sa trabaho, pagkawala sa data, pagkaguba da kompyuter o dili paggana, o bisan lain nga komersyal o lain nga mga pagkawala nga direktang o dili direkta nga motumaw o naay koneksyon sa: amoang Mga Termino ug Mga Kondisyon sa Paggamit; ang Pahayag sa Pagka-Pribado; bisan unsa nga serbisyo sa BlockTrades; ang paggamit sa BlockTrades; bisan unsa nga paggamit sa imohang mga asset nga digital o cryptocurrency diri sa BlockTrades pinaagi sa bisan lain nga partido nga dili awtorisado biki (kumpleto nga, ang tanan nga mga aytem nga nasaag kay tawagon nato nga isip “Mga Kansi”). Ang BlockTrades kay mabuhian nimo niini gumikan sa responsibidad alang sa bisan unsa ug tanan nga Mga Kansi. Ang nasaag nga mga utlanan sa responsibilidad kay kinahanglan nga mapatumab bahalag ang gidudahang responsibidad o mga Kansi kay nakabase sa kontrata, pagpasagad, paglapas, strikto nga responsibilidad, o bisan unsa nga basehan, bisan pa kung gimandoan na ang BlockTrades o kinahanglan nga nakahibaw sa posibilidad sa susama nga mga kansi ug kadaot, ug walay pakialam sa kalampusan o pagka-epektibo sa lain nga mga pagsolbad.
Bisan pa niana ang bisan unsa nga anaa sa amoang Mga Termino, kay sa walay higayon nga matiponan og kinatibuk-ang responsibilidad sa BlockTrades alang sa mga bisan unsa nga Nawala diri nga minglapas sa 50.00 nga US Dolyares.

7. Nagdumala nga Balaud

Ang kini nga Mga Termino kay gidumala sa mga balaud sa Cayman Islands, ug bisan unsa ug tanan nga mga balaud nga magamit sa sulod.

8. Pagpahunong sa Akses

Mingreserba mi sa katungod nga mopahunong sa imohang akses sa BlockTrades alang sa bisan unsa nga hinungdan, apil na pero dili limitado sa paglapas sa amoang Mga Termino ug Mga Kondisyon, sa amaong kaugalingon ug hingpit nga kabubut-on. Ang paggamit sa BlockTrades kay wala nay unod sa lugar nga ginadili pinaagi sa balaud nga magamit.

9. GDPR nga Pahayag sa Pagka-pribado

Sa diha nga mingbisita ka sa amoang website, amoang ilista ang imohang IP address ug basin motakda mi og token sa sesyon (susama nga teknolohiya sa cookie) aron matabangan nga masubay ang kasaysayan sa imohang pagbisita. Ang kini nga impormasyon kay kinahanglan aron nga mogana ang website. Basin or dili guro mi motago sa kini nga impormasyon nga gibase sa kung unsa ang imohang gibuhat.
Sa diha ga mogamit ka sa amoang site aron magtrade og cryptocurrency alang sa lain, mokolekta mi sa mga address alang sa imohang mga wallet nga imohang gisuplay sa amoa aron nga makabuhat sa transaksyon. Ang impormasyon kay gibutang sa database ug mamahimong parte sa amoang permanente nga rekord sa buhis sa BlockTrades.
Sa diha nga nagbuhat ka og akawnt sa kani nga site, mokolekta mi sa bisan unsa nga impormasyon sa personal nga imohang gihatag sa amoa (pangalan, puy-anan, email ...) dugang pa ang laing mga impormasyon sa pag-ila pareha sa mga IP address. Ang kini nga impormasyon kay gitago ngadto sa databaee. Nakakonektar kini ngadto sa bisan unsa nga transaksyon nga imohang gibuhat samtang naka-log on ka sa imohang akawnt. Naghatag ni sa imoha og kasaysayan sa imohang kalihokan sa transaksyon.
Sa kasagaran, ang BlockTrades lang ug ang mga kontraktor niini lang ang adunay akses ngadto sa database nga naglangkub sa impormasyon sa personal. Ang akses sa kini nga databse kay gibawal lang ngadto sa mga empleyado nga importante. Basin sab nga kinahanglan mi mohatag og akses ngadto sa mga ahensiya sa kapulisan.
Pwede sad nga mohangyo ka nga ipasarado ang imohang akawnt, sa kana ga punto among isuspenso ang kalihokan sa kana nga akawnt ug tangtangon ang impormasyon sa personal, kung ang pagtangtang kay dili makasumpaki sa bisan unsa nga hangyo sa kapulisan o sumpaki sa laing mga balaud sa pagkumpleto nga regulasyon sama sa mga balaud sa Anti-Money Laundering (AML).

10. Legalese

Ang mosunid nga terminolohiya kay madaoat ngadto sa kini nga Mga Termino ug Mga Kondisyon sa Paggamit (amoang “Mga Termino”), ang Pagka-pribado ug Transparensiya nga Pahayag, ug bisan unsa ug tanang lain nga kasabutan tali nimo ug namo:

 • “Kliyente”, “Kustomer”, “Tiggamit”, “Ikaw”, ug “Imoha” kay nagpasabot nga ikaw, ang tawo nga nag-aksees sa web site sa BlockTrades ug mingdawat sa amoang Mga Termino.
 • Ang “BlockTrades,” “Website,” “Kami,” ug “Kami” kay sa kinatibuk-an nagpasabot ngadto sa Internet website nga BlockTrades.us ug sa mga tag-iya, mga tig-operate, mga empleyado, mga direktor, mga opisyales, mga ahente, mga tig-siguro, mga tig-suplay, ug mga abugado.
 • Ang “Partido” kay basin nagpasabot nga ikaw or kami.
  Sa kini nga Mga Termino, gawas kung gitakda sa lain nga pamaagi, ang mga pulong nga nag-import sa singular kay naglangkub sa plural ug vice versa ug mga pulong nga nag-import og pang-kinataw kay naglangkub sa tanang kinatawhan. Ang “Asset nga digital”, “asset”, “coin”, “cryptocurrency”, “altcoin”, ug “token” kay nagpasabot og nakabase sa blockchain nga mga entrada sa datos sa software ledger.

  All photos/contents from this post are obtained from @blocktrades-help / @blocktrades (also BlockTrades website) and is used with permission for translation purposes only.


Comments 3


Thank you so much for participating in the Partiko Delegation Plan Round 1! We really appreciate your support! As part of the delegation benefits, we just gave you a 3.00% upvote! Together, let’s change the world!

27.07.2019 08:30
0

very well translated, @josephace135

27.07.2019 20:52
1