Gulasz /Goulash konkurs @pl-rekodzielo


Takie pytanie zadała mi koleżanką chcąc abym wykonał dla niej deskę - a coś pogubiona jakaś taka się zdaje :)
Więc zrobiłem jej deskę i wysłałem :)
a ona do mnie:
No ale jak pokroję na niej mięso np na gulasz?
no to piszę że to magiczna deska odstresowniczka w razie stresu się koronami kręci i stres mija :)

przy trudnym nie do opanowania natłoku myśli negatywnych należy uderzyć się w głowę i natłok mija :) ale tylko po konsultacji z lokalnym magiem :) takim jak ten na obrazie :) na przykład

So I made her board and sent it :)and she to me:Well, but how do I cut meat on it, e.g. for goulash?so I write that it is a magic board de-stressor in the event of stress turns the crowns and stress passes :)
with difficult to control the amount of negative thoughts should hit the head and the crowd passes :) but only after making a decision using a magician :) such as the one in the picture :) for example!Runy z przodu deski:
1 od lewejkenaz - jasnośćlegaz intuicjathurisaz - wyzwaniemannaz - samoakceptacja
z tyłupięć monet koron które się kręcą - rozmieszczone na schemacie drzewa Sefiroty z dodatkową w środku
Pentagram - w języku sumeryjskim oznacza regiony wszechświata
Tetratyks - Symbol kosmosu opaty na pitagorejskiej piramidzie symbolizującej stworzenie
Trygram K'AN - woda - znaczenie - bezdennyStarożytna chińska księga wróżb I CHING
Drzewo dąb - Dęby, jako drzewa szczególnie często rażone piorunami, były postrzegane jako ulubione drzewa bogów, regularnie błogosławione przez samego Peruna, najważniejszego spośród słowiańskiego panteonu. Wśród Słowian był powszechny pogląd, że to właśnie w dębach kumulowała się moc gromowładnego boga. Kult drzew przejawiający się u Słowian wydzielaniem obszarów kultu nazywanych świętymi gajami dobrze uwidacznia szczególną rolę dębów, które często dodatkowo były odgradzane od reszty drzew, tak by nikt niepowołany nie miał do nich postępu.
That's a question my friend asked me, wanting me to make a board for her - and something lost seems like it :)So I made her board and sent it :)and she to me:Well, but how do I cut meat on it, e.g. for goulash?so I write that it is a magic board de-stressor in the event of stress turns the crowns and stress passes :)
with difficult to control the amount of negative thoughts should hit the head and the crowd passes :) but only after making a decision using a magician :) such as the one in the picture :) for example!Runes at the front of the board:
1 from the leftkenaz - brightnessintuitionthurisaz - a challengemannaz - self-acceptance
in the backfive crown coins that are spinning - arranged on a Sefirota tree diagram with an additional one in the middle
Pentagram - in Sumerian language means regions of the universe
Tetratyx - Symbol of the cosmos abbot on the Pythagorean pyramid symbolizing creation
K'AN trigram - water - meaning - bottomlessThe ancient Chinese book of divination I CHING
Oak tree - Oaks, as trees particularly often struck by lightning, were seen as the favorite trees of the gods, regularly blessed by Perun himself, the most important of the gress.

![IMG_335 Among the Slavs, there was a common view that it was in oaks that the power of the thunderer God accumulated. The cult of trees manifested in the Slavs by separating areas of worship called sacred groves clearly highlights the special role of oaks, which were often additionally separated from the rest of trees so that no unauthorized person would progress.

IMG_3350.jpgIMG_3353.jpgIMG_3356.jpgIMG_3342.jpg


Comments 7


@tipu curate

Posted using Partiko Android

13.02.2020 21:50
0

Upvoted 👌 (Mana: 5/10 - need recharge?)

13.02.2020 21:50
0
Thanks for sharing your experience with us!
TIBLogo
You have been curated by @ewkaw on behalf of Inner Blocks: a community encouraging first hand content, with each individual living their best life, and being responsible for their own well being. #innerblocks Check it out at @innerblocks for the latest information and community updates, or to show your support via delegation.
18.02.2020 19:32
0

Witaj @jhalik! Dopiero dzisiaj zauważyłam, że zgłosiłeś swój post do konkursu ogłoszonego przez @pl-rekodzielo. Niestety ze względu na to, że kluczowy tag #pl-rekodzielo (po którym są wyszukiwane posty konkursowe) został użyty jako szósty z kolei, wyszukiwarka nie wyświetliła Twojego posta (działa do 5 pierwszych tagów):

Głosowanie już trwa i choć dopiszę Cię dzisiaj do konkursu, to wyniki mogą być inne, niż gdybyś został w nim uwzględniony od początku. Bardzo mi przykro z tego powodu, doceniam Twój udział i postaram się, byś mimo tej niefajnej sytuacji zakończył konkurs zadowolony ( koniecznie obserwuj ogłoszenie wyników w przyszłym tygodniu na koncie @pl-rekodzielo 😊)

Pozdrawiam Cię serdecznie! @wadera

18.02.2020 19:51
0

Dziękuję :)
nie znam się na wszystkich technicznych sprawach (działa do 5 pierwszych tagów)

19.02.2020 05:52
0

Mnie cała sytuacja również zaskoczyła. Wystarczy, że następnym razem tag #pl-rekodzielo wstawisz na przykład na drugim miejscu, po #polish. Mam nadzieję, że jeszcze będzie okazja 🙂

19.02.2020 08:21
0