Ang Bangko...


Saan ka nakakita,
Sarili mong pera'y
Wala kang karapatan.

Saan ka nakakita,
Walang paalam,
Kung pera'y bawasan.

Saan ka nakakita,
Pera di mo talaga
Pag aari.

Bangko.
Bangko.
Bangko.


Comments 0