Công nghệ ASSEMBLE


Công nghệ ASSEMBLE giao thức là một nền tảng tích hợp điểm toàn cầu blockchain dựa trên khai thác thẻ tiện ích ASM, trong khi xây dựng một hệ sinh thái kinh doanh mà có thể tích hợp, sử dụng và kiếm tiền từ điểm hiện tại và dặm để các nhà cung cấp điểm, người tiêu dùng và các nhà bán lẻ.

94623250_107199707644574_2718399627589058560_o.jpg

Lưu trữ dữ liệu

Dữ liệu tích lũy trong Giao thức ASSEMBLE có thể được lưu trữ và chia sẻ trong một hệ thống lưu trữ phân tán, được gọi là IPFS. Tên viết tắt của InterPlanetary File System (IPFS), là một hệ thống tệp blockchain phân tán, một cơ sở dữ liệu dựa trên blockchain được mã hóa. Tại đây, dữ liệu có thể được lưu trữ với một mã hóa nhất định và được chia sẻ với những người dùng đã chọn. Người dùng có thể mã hóa dữ liệu bằng cách sử dụng cặp khóa của riêng họ (mã hóa không đối xứng) và tiếp tục lưu dữ liệu đã mã hóa trong IPFS. Với mã hóa không đối xứng, người dùng ASSEMBLE có thể mã hóa dữ liệu bằng cách sử dụng khóa công khai của những người dùng khác mà họ muốn chia sẻ dữ liệu. Sau đó, những người dùng được chọn có thể truy cập dữ liệu này bằng cách sử dụng các khóa riêng lẻ của họ. Người dùng không có quyền truy cập không thể giải mã dữ liệu này, điều này đảm bảo việc bảo vệ thông tin cá nhân.

1_ts07gbVc6GyedV-1AxRvrw.png

Các [Image 13] trên minh họa sơ đồ như thế nào có sự đồng ý của người sử dụng thu được và làm thế nào dữ liệu được chia sẻ một cách chọn lọc. Ví dụ: Người dùng A sẵn sàng chia sẻ dữ liệu của mình một cách có chọn lọc, do đó chỉ cho phép Người dùng B truy cập dữ liệu đó. Trong ASSEMBLE, Người dùng A mã hóa dữ liệu bằng cách sử dụng khóa công khai của Người dùng B và tải lên tệp dữ liệu được mã hóa trong IPFS và nhận giá trị băm của tệp. Mặt khác, Người dùng B có thể tìm và cũng truy cập tệp này vì anh ta có một khóa cá nhân của khóa công khai được sử dụng để mã hóa tệp.
IPFS có thể được coi là một giao thức lưu trữ tương tự như BitTorrent. Nó cung cấp nhiều tác vụ thông qua tham chiếu băm để tương tác chương trình sâu hơn bằng cách sử dụng tương tác phân tán hoàn toàn. Blockchain thường có một mô-đun BPM chuyên dụng có thể ghi lại các bản ghi văn bản đơn giản rất hiệu quả, điều này làm cho nó thích hợp để một tài sản kỹ thuật số được thực thi trong blockchain. Trong một kịch bản ứng dụng tài sản kỹ thuật số, mô-đun BPM có thể được thực thi theo cách rất hiệu quả vì nó chỉ cần ghi lại thông tin của người gửi, người nhận và tài sản kỹ thuật số. Tuy nhiên, nếu bạn cần lưu một khối lượng lớn các loại dữ liệu khác như dữ liệu văn bản hoặc thông tin cá nhân, bạn nên tính toán và kiểm tra tất cả các hàm băm mỗi khi tạo khối, điều này làm giảm đáng kể hiệu quả lưu trữ. Giữ toàn vẹn chuỗi dẫn đến việc tạo khối rất kém hiệu quả.

1_DinEFWGjUVxctQfV1cC1rg.png

Để giải quyết vấn đề này, mọi người đang đưa ra các chiến lược mới sử dụng sự kết hợp của IPFS và blockchain. ASSEMBLE lưu giá trị băm của tệp lưu trữ tạo IPFS, là dữ liệu của người dùng, trong chuỗi khối Ethereum thay vì BPM. Điều này đảm bảo tính đơn giản của dữ liệu cần thiết cho blockchain. Đồng thời, điều này cũng mang lại lợi ích là sự phân quyền hoàn toàn của IPFS.

Theo dõi dữ liệu

Có thể theo dõi tất cả các bản ghi bằng cách lưu một băm dữ liệu được mã hóa trong chuỗi khối. Ví dụ, nó có thể được sử dụng để theo dõi dữ liệu cá nhân của người dùng. Tệp cấu hình dự án (DIP) được cung cấp để cung cấp một số duy nhất trên thông tin người dùng của ASSEMBLE và được lưu trong cơ sở dữ liệu dựa trên blockchain được mã hóa là IPFS như đã đề cập ở trên. Sau đó, điều này được ánh xạ đến mạng Ethereum và chuỗi khối (chuỗi bên) thông qua giá trị băm DIP.
DIP bao gồm các thùng chứa kỹ thuật số lưu trữ thông tin tham chiếu về hồ sơ và tài liệu kỹ thuật số. Tất cả dữ liệu này có thể được thu thập và truy tìm. Các bản ghi trong DIP được lưu theo thứ tự thời gian và tạo các blockchains kích thước nhỏ tạo thành các giao dịch trong DIP bao gồm dấu thời gian và giá trị băm của các bản ghi cũ. Bản ghi nhật ký yêu cầu chữ ký của khóa cá nhân của một người, điều này giúp tăng cường khả năng xác minh của mỗi bản ghi.

1_yn3yMmW-rgvnfKTLw1KCTQ.png

Có ba đặc điểm trong việc theo dõi dữ liệu của ASSEMBLE như bên dưới.

Nhận dạng người dùng

Mỗi người dùng phải có một danh tính (ID) duy nhất, do đó, khái niệm chính là DIP của người dùng ASSEMBLE. Các bản ghi được lưu trữ trong ASSEMBLE dựa trên một DIP người dùng duy nhất.

Mã hóa và toàn vẹn dữ liệu

ASSEMBLE lưu trữ dữ liệu trong blockchain. Bất kỳ ai có quyền đều có thể theo dõi dữ liệu này, trong khi không thể có quyền truy cập nếu không có quyền và không ai có thể sửa đổi dữ liệu này.

Công cụ theo dõi

Để truy tìm nhanh chóng và tự động các dữ liệu nhất định, người dùng nên sử dụng một hệ thống tiện lợi. ASSEMBLE xây dựng một hệ thống theo dõi an toàn như hình trên bằng cách sử dụng công nghệ blockchain.

Xử lí dữ liệu

ASSEMBLE xây dựng một nền tảng xử lý dữ liệu lớn bằng cách sử dụng Spark. Spark lý tưởng để xây dựng các ứng dụng máy học và phân tích dữ liệu lớn quy mô lớn, độ trễ thấp. Người dùng dữ liệu lớn có thể sử dụng nền tảng này để khai thác dữ liệu và học máy có liên quan đến các sự kiện khác và hành vi của khách hàng. Ví dụ: bạn có thể nghiên cứu các kiểu hành vi của người tiêu dùng thực hiện một giao dịch mua nhất định và sử dụng dữ liệu này để tiếp thị có mục tiêu hơn thông qua nền tảng xử lý dữ liệu lớn của ASSEMBLE.

Cụ thể hơn, đây giống như một môi trường điện toán cụm nguồn mở tương tự như Spark và Hadoop, nhưng có sự khác biệt giữa hai môi trường này. Do sự khác biệt này, Spark hoạt động tốt hơn trong một số khối lượng công việc nhất định. Đặc biệt, Spark có thể kích hoạt tập dữ liệu được phân phối vào bộ nhớ, cung cấp các câu hỏi tương tác và tối ưu hóa khối lượng công việc lặp đi lặp lại. Dưới đây là cấu trúc của Spark trong Nền tảng ASSEMBLE.

1_YLF1xaALz1CCxf7uKDxe_A.png

Learn More:
Website: http://assembleprotocol.io/
Whitepaper: http://assembleprotocol.io/paper/assemble_whitepaper_ver1.0_kr.pdf?200820
Bitcointalk ANN: https://bitcointalk.org/index.php?topic=5272762
Telegram: https://t.me/assembleprotocol
Twitter: https://twitter.com/ASSEMBLE_io
Facebook: https://www.facebook.com/Assemble-Protocol-102092401488638/?modal=admin_todo_tour
Reddit: https://www.reddit.com/r/ASSEMBLEprotocol/

Tác Giả:
Bitcointalk Username: Namhamchoi7
Bitcointalk Profile Link: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=2818576
ETH: 0xFd87530D6FEf3Dc0FCD617DC7A73E060CBD9C142


Comments 0