Vlastimil Hofman, Pobielacz grobów


Vlastimil Hofman, Pobielacz grobów, przed 1908

mp-003.jpg

Ten, prawdopodobnie zaginiony, obraz Vlastimila Hofmana, został opublikowany w wydanym w 1908 roku przez Orgelbranda Albumie Sztuki Polskiej i Obcej. Być może obraz już wówczas znajdował się w Warszawie.


Comments 0