„Optymizm i pessymizm w historyozofji polskiej” - fragment


Z artykułu Wacława Sobieskiego „Optymizm i pessymizm w historyozofji polskiej”:

Screenshot from 2019-11-06 19-24-48.png


Comments 0