NO MATTER how your heart is grieving - Fairy by photoshop design - Thiết kế áo thun bằng chương trình đồ họa PTS


Video hay nhớ like, share và đăng ký. Đó là nguồn động lực rất lớn để tôi phát triển những Video chất lượng sau này.

This fairy T- shirt: https://teespring.com/vi-VN/Fairy1009?pid=2&cid=2397

Video hay nhớ like, share và đăng ký. Đó là nguồn động lực rất lớn để tôi phát triển những Video chất lượng sau này.

My name is Duy. I am a Freelance Graphic Designer. I'm Expert in Photoshop editing & Graphic Design related work. I have a strong portfolio. First of all, you can check my portfolio. If you like my previous work then you can hire me.

Liên hệ Instagram: https://www.instagram.com/creatorhappylife/
Liên hệ Facebook: https://www.facebook.com/CreatHappyLife
Pinterest: https://www.pinterest.com/CreatorHappyLife/

Features (Thỏa mãn yêu cầu):
✔ 100% High-Quality design
✔ 24 Hours Express Delivery
✔ Unlimited revisions until you're Happy
✔ High-quality (300dpi) JPEG, PDF,PNG files
✔ Professional customer service and 24 hrs availability
✔ Full pack of .PSD, .JPG .PDF. PNG. along with all fonts

My Services (Danh sách thiết kế của tôi):
✔ Logo - Thương hiệu
✔ Flyer - Tờ phát
✔ Brochure (Bi-fold or Tri-Fold) - Bìa sản phẩm (sách, báo, biển hiệu quảng cáo,...)
✔ Post Cards
✔ Business Card - Thẻ cá nhân, doanh nghiệp,...
✔Banners
✔Social Media (Facebook, G+, YouTube, Twitter, etc) Covers

  • any other graphic design (bạn có thể xem trên kênh Youtube và yêu cầu tôi)

If you have any question, please feel free to contact me on my profile.
I serve for you. Thank you!

_ Bạn cứ liên hệ tôi khi cần, tôi phục vụ cho bạn! Cảm ơn bạn.

CreatorHappyLife

CHL


Comments 1