Get free upvote daily when follow me


Hello everybody

Capture.PNG
Currently, I'm offering free / daily random upvotes to great steemians because I have followed me. I think this is the best way for a thanks. The Curation Trail 's strength is 3,500SP and offers nearly random free 25upvotes with 90% power daily.
The value and quantity provided daily depends on the price of STEEM and the Curation Trail 's strength in future.
Of course, I always try to improve the strength of the curation trail by raising my strength.

How to get upvote?

FOLLOW ME

just follow and just like that.

And you will have the opportunity to get upvote more when you post more often.
Upvote is not provided for postings because you resteemed and posts promoting violence, injustice, racial / religious discrimination.

Special

Right now if you are a first time follow me, you will get free upvote from the trail for your latest post (I hope you have a post less than 6 days old).

Now wish you a good day and always lucky

By @haccolong
anhanh.JPG

Xin chào tất cả mọi người

Hiện tại tôi đang cung cấp upvote miễn phí ngẫu nhiên hàng ngày cho những steemians tuyệt vời vì đã follow tôi. Tôi nghĩ rằng đây là cách tốt nhất cho một lời cảm ơn.
Sức mạnh của Curation Trail là 3.500SP và cung cấp gần 25upvote miễn phí ngẫu nhiên với 90% năng lượng hàng ngày.
Giá trị và số lượng được cung cấp hàng ngày tùy thuộc vào giá của STEEM và sức mạnh của Curation Trail trong tương lai.
Tất nhiên, tôi luôn cố gắng cải thiện sức mạnh của đừng mòn bằng cách nâng cao sức mạnh của mình.

Làm thế nào để nhận được upvote?

FOLLOW ME

Đơn giản chỉ như thế và chỉ như thế.

Và bạn sẽ có cơ hội nhận được upvote hơn khi bạn đăng bài thường xuyên hơn.
Upvote không được cung cấp cho các bài viết do bạn resteemed và các bài viết cổ vũ cho bạo lực, bất công, phân biệt chủng tộc/ tôn giáo.

Đặc biệt

Ngay bây giờ nếu bạn là lần đầu tiên follow me sẽ nhận ngay upvote từ đường mòn cho bài đăng mới nhất của bạn (tôi hi vọng là bạn có bài đăng với tuổi dưới 6 ngày).

Giờ thì chúc bạn một ngày tốt lành và luôn may mắn

By @haccolong
__

<cenonnect with me on other foundation</c/center>


center>facebook || youtube || twitter || blogger || wordpress || d.tube || minds || reddit || linkedin || tumblr || instagragram

<cen_

[crypto2.gif[
adfly.gif

[47)


Comments 0