Aharköy Höyük


Aharköy Höyük Bilecik'in güneydoğusunda, Yeşilyurt Köyü'nün iki kilometre güneybatısındadır. Tepenin çapı yüz metre, yüksekliği 4-5 metredir. Bazı kaynaklarda adı Sarıket Mezarlığı olarak da geçmektedir. Demircihöyük'e beş kilometre mesafededir. Maalesef doğalgaz hattı döşenmesi esnasında höyüğün önemli bir kısmı tahrip olmuştur.

Aharhöyük'ün keşfi Demircihöyük Kazısı ekibi ekip tarafından gerçekleştirilmiş ve ayrıntılı bir araştırma yapılmıştır. Höyüğü 1988 senesinde Bilecik Üniversitesi Öğretim Görevlisi Profesör Doktor Turan Efe detaylı şekilde incelemiştir.

Höyükte en çok dikkat çeken buluntular, Demircihöyük'te ele geçmeyen Erken Tunç Çağına ait buluntulardır. Bu buluntulara göre höyük Erken Tunç Çağı 1. ve 2. evrede iskan görmüştür. Ayrıca az miktarda da olsa Frig Dönemine ait çanak çömlek parçaları da elde edilmiştir.

Yüzey toplamalarında elde edilen buluntuları Turan Efe detaylı şekilde incelemiş ve arkeoloji dünyasına tanıtmıştır. Buluntular içinde tipik siyah ağızlı kaseler özellikle Demircihöyük'te elde edilemediği için önemlidir. Buluntular içinde Erken Tunç Çağı 2. Evreye ait gri astarlı mallar da bulunmuştur. Bazıları iyi açkılanan keskin omurgalı kaseler dikkat çekmektedir. Gaga ağızlı testiler ise Demircihöyük'tekilerden farklıdır. Bunlar daha çok Truva 2'nin gri mallarına benzemektedir.


 

https://www.gelgez.net/arkeoloji-sozlugu/arkeoloji-sozlugu-hoyuk-nedir-fotograf-gelgez/


Comments 5


!sc ban
ONE OF MULTIPLE ACCOUNTS BELONGING TO MASS SPAMMING SCAMMER THAT EXPLOITS REWARDS WITH SUPPORT AND COOPERATION OF "STEEM PRESS".

25.12.2019 14:23
0

Banned @fatihgul.

25.12.2019 14:23
0

Source
Copying and pasting previous posts or significant parts there of could be seen as spam when:

  • Reposting the same content without additional original content or significant changes
  • Reposting content within the same payout window

Spam is discouraged by the community and may result in the account being Blacklisted.

Please refrain from copying and pasting previous posts going forward. If you believe this comment is in error, please contact us in #disputes on Discord

29.12.2019 14:25
8

This comment is likely an error due to the high number of false positives by this bot. Please do your own research before passing judgement.

29.12.2019 14:25
0