Cuốn sách hay nhất tôi đã viết: "Tuyên ngôn chống cộng".🇨🇱🚁🔥👍🏻


Cuốn sách hay nhất tôi đã viết: "Tuyên ngôn chống cộng".🇨🇱🚁🔥👍🏻

Đây là một cuốn sách chống lại tất cả các chế độ toàn trị. Có thể là cộng sản / xã hội chủ nghĩa, xã hội chủ nghĩa quốc gia (Đức quốc xã), phát xít hoặc Hồi giáo cơ bản. Dịch tác phẩm này sang ngôn ngữ địa phương của bạn (Không có bản quyền; chỉ không thay đổi nội dung của tôi hoặc tin nhắn của tôi). Những người theo chủ nghĩa Mác-Lênin đã giết chết hơn 150.000.000 người, vì vậy họ không phải là người tốt, cũng không phải là người theo chủ nghĩa tự do, ủng hộ hay có văn hóa để đi theo một hệ tư tưởng chỉ kết thúc việc thiết lập chế độ quân chủ xã hội chủ nghĩa độc tài. Không giống như nhiều tác giả cánh tả, ý định của tôi khi viết cuốn sách này không phải vì lợi nhuận, mà là để lại thông điệp của tôi trên thế giới; kể từ trước khi chết, anh cảm thấy mình nên làm điều gì đó có ích cho nhân loại (Mặc dù tất cả chúng ta sẽ chết vào một ngày nào đó trong mọi trường hợp, chỉ có Chúa mới biết chúng ta còn bao nhiêu thời gian ...). Ví dụ, Tây Ban Nha Mỹ đang gặp nguy hiểm nghiêm trọng vào năm 2019 và chúng ta không được quên rằng một cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu rất nghiêm trọng đang đến nhờ các ngân hàng trung ương của một số quốc gia ... Hãy kiểm tra các liên kết dưới đây để tìm tài liệu và quyên góp tiền điện tử nếu Họ muốn tôi viết nhiều thứ như thế. Tải về nó, in nó và phát tán nó vì nó có thể sẽ bị kiểm duyệt một ngày nào đó bởi các mafias toàn cầu cánh tả cực đoan. Chủ nghĩa dân tộc Công giáo cánh hữu Ba Lan là một ví dụ để theo dõi các nước còn lại nếu chúng ta muốn có một thế giới tốt đẹp hơn (Đó là chống độc tài!). Tôi sẽ sử dụng một chương trình (không phải Google) để dịch ấn phẩm này sang tất cả các ngôn ngữ có thể (có sẵn ở đó); Hãy nhớ truyền bá nó, dịch nó sang ngôn ngữ mẹ đẻ của bạn và in tài liệu này nếu có thể. Tôi yêu tất cả các bạn, thay đổi và đi. Hòa bình, tình yêu và chủ nghĩa tư bản.🇨🇱🚁🙌🏻

Lưu ý: Thế giới cần nhiều người hơn như Augusto Pinochet Ugarte, Murray Rothbard, Hans-Hermann Hoppe, Milton Friedman, Ludwig Von Mises, Friedrich Hayek và những kẻ ngốc hơn như John Maynard Keynes, Karl Marx hay Vladimir Ilyich Ulyanov.💛🖤👌🏻

Lưu ý: Theo cách tương tự, tôi sẽ xuất bản từng phần sách trong blog của mình (Mỗi chương) và tôi cũng sẽ làm một cuốn sách nói. Chúa phù hộ bạn và có một ngày tuyệt vời hoặc một đêm tuyệt vời tùy thuộc vào nơi bạn đang đọc này.👨‍👩‍👧✝️☦️

I love you all, I'm out/cambio y fuera... Addio/do pobachennya/do svidaniya, bis später!

Download the Anti-Communist Manifesto (My book) here: https://archive.org/details/anticom_201909

Join and promote these alternative social media platforms:

Join Minds: https://www.minds.com/

BitChute: https://www.bitchute.com/

Join Gab: https://gab.com/

Join Steemit: https://steemit.com

Join Yours: https://www.yours.org/

Help Liberland: https://liberland.org/en/

Promote Liberstad (A private city in Norway): https://www.liberstad.com/

Download Brave Browser: https://brave.com/download/

Use ProtonMail: https://protonmail.com/

Note: Cover the camera of your computer with electrical tape and use a virtual private network (VPN).

Follow my girlfriend: @mama.anarchy

Follow this account if you care about children: @familyprotection

If you wish to contribute to see more content like this donate here:

Bitcoin (BTC) wallet:
14tSr1VsRkceXAT5vuLtY7LkgwjLYAgHjL

Ethereum (ETH) wallet:
0xbFd72E84580E2f8F95F0EA8E646FE37531Ea0B55

Dogecoin (DOGE) wallet:
DCUwsrUkNSxhagVaxRhE7ZKSw2Xkz6fDDy

Bitcoin Cash (BCH) wallet:
qq42x2ntd5mel9zcyzy6exaf3ut8vsh4dct390a4w0

Stellar wallet (XLM):
GDXUW5GSOVGLNB5FVCTAXN7ABZGF227YVZMZV2UFE45NXI4F7M5B4JDV

Sending some Steem to this account also helps obviously!

Royalty free pictures (The ones I use): https://www.pexels.com/

Posted using Partiko iOS


Comments 0