Self Love


Đường xa mỏng mộng vô thường
Trái tim chợt tỉnh tôi nhường nhịn tôi


Comments 0