Nhàn


Anh chúc sức khoẻ, chúc an lành, chúc vui vẻ...

Trong những lời chúc ấy, tôi nhớ nhất là hai chữ "nhàn" và "thành đạt".

Mong em được thương được cưng. Một đời nhàn nhã không phải tất tả ngược xuôi, đầu xù tóc rối, lo lắng đêm ngày, tay bồng tay bế...

Mong em thành đạt. Không phải thành công, hay chữ mà đang trend là "thành tựu".
Thành đạt.


Comments 0