Lần cuối đi bên nhau.


Thỉnh thoảng nghe nhạc Việt.

Vậy là lần cuối đi bên nhau
Tiễn em đến đây thôi
Nếu ai cũng mang tội
thì người mong đợi gì nơi tôi...


Comments 0