Không là hôm nay


Tôi cần thêm thời gian, không biết là bao lâu, nhưng cần thêm chút nữa...

Cần thật nhiều kiên nhẫn và bao dung...cho bản thân mình, được là mình trọn vẹn.

Xin...không là hôm nay.

image.png


Comments 0