Hurricane


Trời đang bão. Mưa xối xả đêm ngày. Định ghi là storm mà nhớ ra bài Hurricane của Dido.

Ngày đầu tiên đi học piano. Cuối cùng cũng chịu đi học.

Kiên nhẫn và cố lên. Cố thu xếp cuộc sống để theo đuổi piano. Quy tắc 10k giờ. Rồi 10 năm nữa mình sẽ là expert.

Chỉ tập trung vài mục tiêu thôi.


Comments 0