A chapter ends.


Tôi chỉ cần nhảy ra thôi. Chỉ cần mình thoát ra khỏi cửa máy bay, là đã vượt qua rồi. Chỉ cần lấy hết can đảm bản lĩnh hết sức bình sinh để nhảy ra thôi.

Như nhiều việc khác - như chuyện này - phải kết thúc. Tôi chỉ cần một lần quyết tâm. Là xong. Có gì đâu...3s thôi mà.


image.png


Comments 0