His girlfriend left because he chose me !


d0855f4c08b54318a751b30d321dd93b

Powered by APPICS - visit us at appics.com


Comments 5


You are so lucky eagle.

22.09.2020 18:38
0

Ahahaha but i returned his boyfriend an hour later hahaha

22.09.2020 20:32
0

Oh, so sad eagle

22.09.2020 22:50
0

Ambisyosa! 😂😂😂 Itapon Kaya kita sa dagat pa maging Serena ka? Hahahahaha... Ipapakain kita sa balyena... 🤣🤣🤣 Gwpao sya ha... 😁🥰

23.09.2020 14:45
0

😭😭😭 chinaowel! Hahaha fairness hottie sya!

25.09.2020 08:01
0