Daily bread 694


Hatred stirs up dissension, but love covers over all wrongs. (Proverbs 10:12) ความเกลียดชังเร้าให้เกิดการวิวาท แต่ความรักให้อภัย การละเมิดทุกอย่าง (‭‭สุภาษิต‬ ‭10:12‬) Sự ghen-ghét xui điều cãi-lộn; Song lòng thương-yêu lấp hết các tội phạm. ‭‭(Châm-ngôn‬ ‭10:12‬‭) 미움은 다툼을 일으켜도 사랑은 모든 허물을 가리느니라 (잠언 10장 12)
DF7E5EAA-8CDE-4947-A191-563AF283D8F8.jpeg


Comments 0